Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Polityka prywatności

Obowiązuje od 12 października 2017 r. Wersja 3.

Informacje
Naszą misją jest kierowanie dynamicznie rozwijającego się zawodu księgowego na całym świecie, a  rejestrując  się u nas zyskujesz dostęp do szerokiej gamy narzędzi i usług, aby zawsze być na bieżąco. Aby móc płynnie dostarczać materiały i korzyści, czasami musimy udostępniać informacje o Tobie w naszych zespołach i biurach - zawsze z naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa danych.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób dane osobowe są zbierane i wykorzystywane przez Association of International Certified Professional Accountants (Stowarzyszenie), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) oraz American Institute of Certified Public Accountant(AICPA) (łącznie zwane w niniejszym dokumencie jako "administratorzy danych osobowych", "my", "nas", "nasz"). Podając swoje dane osobowe któremukolwiek z administratorów danych osobowych, potwierdzasz i zgadzasz się, że twoje dane mogą być współdzielone lub przetwarzane przez jednego z trzech administratorów baz danych.

Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się i zrozumienie niniejszej Polityki prywatności przed przekazaniem nam swoich danych osobowych. Powinieneś także zapoznać się z Regulaminem. Jeśli nie akceptujesz i nie zgadzasz się z Polityką Prywatności lub postanowieniami Regulaminu, prosimy o nieujawnianie nam swoich danych osobowych, o niekorzystanie z naszych stron internetowych i niekorzystanie z naszych produktów i usług.

Nasze witryny internetowe i usługi stale się rozwijają, nasza Polityka Prywatności i Regulamin mogą również zmieniać się od czasu do czasu. Ilekroć pojawiają się zmiany, zmodyfikowane polityki zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych i będą skuteczne od momentu opublikowania. Za każdym razem, gdy zostaną wprowadzone zmiany, numer wersji wyświetlany u góry strony również zostanie zmieniony. W związku z tym za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, korzystasz z niej lub w jakikolwiek inny sposób wchodzisz w relacje z nami, akceptujesz i zgadzasz się z najbardziej aktualną Politykę prywatności i Regulaminem. Twoim obowiązkiem jest być świadomym wszelkich takich zmian.

Ogłoszenie  
Nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie (w tym stosujących pliki cookie). Jako użytkownik takich linków, jesteś odpowiedzialny za zrozumienie polityki prywatności stron trzecich. Gdy opuścisz nasze witryny internetowe za pomocą linków, nie mamy kontroli nad informacjami, które są przekazywane lub zbierane przez osoby trzecie i nie ponosimy odpowiedzialności za inne witryny internetowe.

Zbieranie Danych Osobowych  
W celu dostarczenia naszych produktów, usług i dostępu do stron internetowych oraz w innych celach określonych poniżej w sekcji Wykorzystanie Informacji, zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych członków, studentów, klientów i innych użytkowników naszych stron internetowych, produktów i usług. Możemy zbierać od Ciebie m.in. takie dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu / faksu, datę urodzenia, płeć, informacje o płatnościach, historię edukacji, informacje o zatrudnieniu, informacje dotyczące twoich kwalifikacji zawodowych, tytułów i członkostwa oraz informacje na temat korzystania z naszych – stron internatowych oraz stron internetowych osób trzecich, produktów i usług(„Dane Osobowe”). Nie jest koniecznym, abyś zapewnił nam wszystkie  Dane Osobowe wymienione powyżej, ale jeśli tego nie zrobisz, możemy nie być w stanie skutecznie dostarczyć naszych produktów, usług i informacji. W pewnych okolicznościach będziesz musiał podać nam określone kategorie Danych Osobowych (w tym imię i nazwisko, adres e-mail i informacje o płatności), aby móc zawrzeć z nami umowę i abyśmy mogli tę umowę wykonać.

Od czasu do czasu, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, możemy gromadzić Dane Osobowe o Tobie i aktualizować wszelkie istniejące Dane Osobowe, które obecnie przechowujemy z innych zewnętrznych źródeł, w tym z publicznie dostępnych źródeł danych, publicznie dostępnych portali społecznościowych, takich jak  LinkedIn, od Twojego pracodawcy lub uniwersytetu/szkoły, lokalnych  Społeczności CPA (Certified Public Accountants), naszych  egzaminatorów, dostawców kursów lub brokerów informacji  takich jak Acxiom.

Zobacz sekcję "Wykorzystanie informacji" poniżej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Wykorzystanie informacji 
Twoje Dane Osobowe mogą być wykorzystywane w następujące sposoby:

 • Aby Ci zapewnić nasze produkty i usługi,
 • Aby ulepszyć nasze produkty i usługi, na przykład poprzez przeprowadzanie wewnętrznych badań, analizowanie trendów użytkowników oraz mierzenie demografii i zainteresowań,
 • Aby przetwarzać płatności od Ciebie (w tym między innymi płatności za składki członkowskie i subskrypcje, opłaty rejestracyjne, dobrowolne wkłady, opłaty za egzaminy, opłaty za kwalifikacje i tytuły lub płatności za jakiekolwiek produkty lub usługi, które kupisz od nas)
 • Aby przetwarzać płatności dla Ciebie (w tym, między innymi, zwroty kosztów)
 • Na wewnętrzne cele, takie jak administracja strony i systemu lub audyty wewnętrzne i przeglądy,
 • Aby zapewnić dostęp do zastrzeżonych elementów naszych stron internetowych,
 • Aby ustalić uprawnienia do członkostwa, kwalifikacji, tytułów oraz możliwości wolontariatu
 • Aby się z Tobą skontaktować w sprawie członkostwa oraz produktów / usług, które mogą Cię zainteresować,
 • Aby odpowiadać na Twoje prośby i zapytania,
 • Aby wyświetlać Ci odpowiednie reklamy podczas odwiedzania naszych witryn internetowych lub witryn innych podmiotów (w tym platform mediów społecznościowych),
 • Aby poprosić o udział w ankietach, grupach dyskusyjnych lub innych inicjatywach, które pomagają nam gromadzić informacje wykorzystywane do rozwijania i ulepszania naszych produktów i usług,
 • Aby ocenić Twoje wyniki na kontynuowanych kursach i pomóc w śledzeniu twoich postępów,
 • Do celów planowania egzaminów, administracji i rejestracji,
 • W celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem (np.w celu zastosowania się do nakazu przeszukania, wezwania lub nakazu sądowego) lub do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie etyki / postępowania dyscyplinarnego,
 • Od czasu do czasu możemy dostarczać statystyki dotyczące, poziomów użytkowania Witryn internetowych i innych powiązanych informacji renomowanym stronom trzecim, ale takie statystyki nie będą zawierały informacji, które pozwolą na Twoją identyfikację,
 • Możemy wykorzystać informacje, które nam przekazałeś i które pozyskujemy z innych źródeł, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania, abyśmy mogli spróbować przewidzieć, jakie inne produkty, usługi i informacje mogą Cię najbardziej zainteresować. Taka praktyka nazywa się "profilowaniem", co polega na podejmowaniu decyzji zautomatyzowanych na podstawie tych informacji, aby lepiej dostosować nasze interakcje z Tobą, aby były bardziej trafne i interesujące. W każdej chwili możesz sprzeciwić się takiemu profilowaniu, kontaktując się z nami (zobacz Informacje kontaktowe / Prawa użytkownika poniżej).

Będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe do celów określonych powyżej :

 1. w oparciu o nasze uzasadnione interesy, które obejmują przetwarzanie takich Danych Osobowych w celu dostarczania i ulepszania naszych produktów, usług i informacji, a także reklamowania kolejnych produktów, kwalifikacji, tytułów, usług i informacji;
 2. w  przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub podjęcia kroków przed zawarciem z Tobą umowy; i
 3.  gdy jest to konieczne do wykonania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych zobowiązań umownych.

Jeśli dłuższy okres przechowywania nie jest wymagany przez obowiązujące prawo, zachowamy Twoje dane tak długo, jak długo Twoje konto jest aktywne, a także przez krótki dodatkowy okres po nim, aby rozwiązać wszelkie nierozstrzygnięte problemy lub zapytania, które mogą wyniknąć w związku z Twoim członkostwem (na przykład zaległe płatności). Ten okres dodatkowego przetwarzania podlega naszej kontroli i aktualizacjom.

Udostępnianie i ujawnianie stronom trzecim  
Od czasu do czasu możemy ujawniać Twoje Dane Osobowe stronom trzecim w następujących okolicznościach:

 1. Gdy żądasz lub zezwalasz na ujawnienie danych o sobie stronie trzeciej.
 2. Informacje są ujawniane j w granicach dozwolonych przez obowiązujące prawo lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem (np. w celu zastosowania się do rewizji, wezwania lub nakazu sądowego,).
 3. Informacje są ujawniane pracodawcy, uniwersytetowi lub dostawcom szkoleń w przypadku, gdy są zainteresowani Twoimi danymi (np. gdy w finansują opłatę za Twój egzamin, czesne lub opłaty członkowskie).
 4. Informacje są przekazywane naszym agentom, dostawcom lub usługodawcom, którzy wykonują zadania w naszym imieniu. Poniżej znajdują się dodatkowe informacje.

Prawdopodobnie tożsamość i kategorie takich stron trzecich ulegną zmianie w okresie użytkowania konta, ale w zależności od sposobu korzystania z Witryny przewiduje się, że Twoje Dane Osobowe zostaną ujawnione poniżej wymienionym kategoriom zewnętrznych dostawców usług, którzy wykonują zadania w naszym imieniu. Wymagamy, aby nasi zewnętrzni dostawcy usług korzystali z Twoich Danych Osobowych wyłącznie jeśli jest to konieczne, aby świadczyć wymagane usługi, a każdy dostawca usług podlega warunkom zgodnym z niniejszą Polityką Prywatności.

 • Dostawcy usług hostingowych do bezpiecznego przechowywania i przesyłania Twoich danych
 • Dostawcy technologii służącej do nauczania oraz organizatorzy wydarzeń w celu dostarczania i ulepszania wydarzeń online i programów edukacyjnych oraz śledzenie Twoich postępów
 • Dostawcy kwalifikacji w formie cyfrowej w celu dostarczania cyfrowych identyfikatorów uzyskanych w ramach uczestnictwa w programach szkoleniowych
 • Dostawcy egzaminów w celu planowania i dostarczania egzaminów potwierdzających kwalifikację i tytuły. 
 • Dostawcy zarządzania tożsamością do celów uwierzytelniania
 • Dostawcy oprogramowania baz danych do zarządzania i śledzenia Twoich danych
 • Konsultanci ds. Prawnych i zgodności z prawem, tacy jak doradcy zewnętrzni, audytorzy zewnętrzni lub doradcy podatkowi
 • Partnerzy reklamowi, w tym dostawcy mediów społecznościowych, w celu dostarczania ukierunkowanych reklam
 • Dostawcy usług marketingowych, którzy wysyłają w naszym imieniu informacje dotyczące naszych produktów i usług
 • Dostawcy rozwiązań płatniczych w celu bezpiecznego przetwarzania płatności, które nam przekazujesz
 • Wydawcy i dostawcy usług edukacyjnych, którzy opracowują produkty w naszym imieniu
 • Dostawcy technologii, którzy pomagają w rozwoju naszych funkcji sieciowych WEB i zarządzaniu nimi
 • Dostawcy usług call centre, którzy mogą wykonywać w naszym imieniu działania informacyjne dotyczące naszych produktów i usług
 • Realizatorzy zamówień oraz usług pocztowych w celu realizacji naszych produktów i usług
 • Nasi wolontariusze lub członkowie komisji, którzy pełnią różne funkcje w naszym imieniu
 • Dostawcy ankiet i badań, którzy przeprowadzają badania w naszym imieniu

Zbieranie informacji za pomocą plików cookie  
Możemy uzyskać informacje na temat - korzystania przez Ciebie z Internetu za pomocą pliku "cookie". Plik cookie to element danych, które strona internetowa może przesłać do przeglądarki, która następnie może zapisać dane na dysku twardym. Jeśli nie wyrażasz zgody, możesz zrezygnować z otrzymywania pliku cookie, umożliwiając przeglądarce odrzucanie plików cookie lub zapytanie Ciebie o zgodę przed zaakceptowaniem pliku cookie.

Na naszych stronach internetowych można używać następujących rodzajów plików cookie:

 1. Niezbędne pliki cookie: te pliki cookie są niezbędne, aby nasze witryny internetowe działały poprawnie. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na podejmowane działania, takie jak logowanie lub wypełnianie formularzy online. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części naszych stron nie będą działać, jeśli takie pliki cookie zostaną zablokowane.
 2. Funkcjonalne Pliki cookie: te pliki cookie zwiększają funkcjonalność naszych stron internetowych, przechowując preferencje (takie jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz), a także pozwalają nam udostępniać ulepszone funkcje w naszych witrynach internetowych, takie jak filmy. Te pliki cookie mogą być ustawiane przez nas lub poprzez treści stron trzecich, które umieściliśmy na naszych stronach. Jeśli nie zezwolisz na takie pliki cookie, niektóre funkcje naszych witryn internetowych mogą nie działać prawidłowo i możesz nie otrzymywać spersonalizowanej obsługi podczas odwiedzania naszych stron.
 3. Wydajnościowe pliki cookie: te pliki cookie pozwalają nam mierzyć odwiedziny strony i źródła odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszych witryn internetowych. Pomagają nam zrozumieć, które strony są odwiedzane najczęściej i jak użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi witrynami. Wszelkie informacje zebrane przez wydajnościowe pliki cookie są zagregowane i dlatego nie można ich zidentyfikować. Jeśli nie zezwolisz na takie pliki cookie, nie otrzymamy danych dotyczących Twoich wizyt na naszych stronach.
 4. Pliki cookie stron trzecich: te pliki cookie mogą być zamieszane na naszej witrynie internetowej przez naszych partnerów reklamowych, takich jak Google lub Adobe. Mogą być one wykorzystywane przez te firmy, aby umożliwić im budowanie profilu Twoich zainteresowań i wyświetlanie odpowiednich reklam na innych witrynach internetowych. Te pliki cookie są oparte na identyfikacji Twojej przeglądarki i urządzenia sieciowego. Jeśli nie zezwolisz na takie pliki cookie, zmniejszy się liczba ukierunkowanych na Ciebie reklam wyświetlanych online.

Jeśli zdecydujesz się użyć funkcji "Zapamiętaj mnie" na naszych stronach internetowych, umieścimy trwały plik cookie na twoim twardym dysku i nie będziesz musiał się logować do każdej sesji. Wyłączając pliki cookie na Twoim komputerze lub usuwając historię przeglądania, możesz dezaktywować trwałe pliki cookie.

Wszystkie popularne przeglądarki umożliwiają blokowanie lub usuwanie plików cookie z twojego systemu. Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie, zapoznaj się z funkcjami ochrony prywatności w twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat plików cookie:

Preferencje komunikacyjne 
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Państwu istotnych i przydatnych informacji związanych z naszymi produktami, usługami i nowościami branżowymi. Możesz zaktualizować swoje preferencje dotyczące komunikacji w dowolnym momencie, odwiedzając centrum preferencji w swoim koncie online na naszej stronie (stronach). Ponadto możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych na dole niniejszej polityki, aby wprowadzić zmiany w preferencjach dotyczących komunikacji. Wszelkie e-maile promocyjne, które wysyłamy, będą zawierać link na dole wiadomości e-mail, umożliwiający anulowanie subskrypcji.

Jeśli zdecydowałeś się otrzymywać wiadomości tekstowe od nas, możesz zrezygnować w dowolnym momencie, odpowiadając słowem STOP. Otrzymasz wiadomość potwierdzającą twoją rezygnację z wyboru, aby zrezygnować.

Przekazywanie danych osobowych w skali międzynarodowej 
Przekazując nam swoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu przekazywać twoje dane osobowe do naszych biur lub naszych oddziałów, przedstawicieli lub wyznaczonych pełnomocników na całym świecie. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów znajdujących się poza EOG. Zabezpieczenia te obejmują wprowadzenie w życie standardowych klauzul ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską lub (w odniesieniu do transferów z Unii Europejskiej do USA), przekazywanie danych osobowych podmiotom, które przestrzegają zasad wypracowanych w ramach porozumienia pomiędzy Unią Europejską a USA - Tarczy Prywatności (Privacy Shield) . Proszę nie przesyłać nam żadnych Danych Osobowych, jeśli nie życzą sobie, aby Twoje dane były przekazywane w skali międzynarodowej.

Bezpieczeństwo i inne  
Stosujemy racjonalne środki w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych, które zbieramy. Jakiekolwiek przekazanie danych osobowych odbywa się na twoje własne ryzyko. Technologia obejmująca między innymi, protokół Transport Layer Security (TLS) i protokół Secure Socket Layer (SSL), jest używana w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych i zmniejszenia ryzyka ich utraty. Nasze praktyki bezpieczeństwa, metody oraz technologie nie gwarantują absolutnego bezpieczeństwa twoich danych i powinieneś podjąć osobiście wszelkie stosowne środki ostrożności, obejmujące między innymi, nieujawnianie haseł, zamykanie przeglądarek internetowych i nieużywanie sieci publicznych (np. kafejki internetowych itp.).

Rodzice i dzieci  
Nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat. Rodzice mają prawo do zakończenia rejestracji dziecka w wieku poniżej 13 lat, kontaktując się z nami, korzystając z informacji kontaktowych podanych na dole tej polityki.

 Dostęp / Prawa użytkownika 
Jako użytkownikowi przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Twoich Danych Osobowych

Prawo dostępu, żądania sprostowania oraz usunięcia Twoich Danych Osobowych

 •  prawo do zablokowania lub wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich Danych Osobowych
 • Prawo do niepodlegania jakiejkolwiek decyzji opartej wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich Danych Osobowych
 • W ograniczonych przypadkach możesz mieć prawo do otrzymywania Danych Osobowych w formacie, w którym dane mogą być przekazane innemu podmiotowi .
 • W przypadku Twojej skargi związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego. Jeśli znajdują się w Unii Europejskiej, można znaleźć szczegóły dotyczące lokalnego organu nadzoru tutaj.

Możesz korzystać z powyżej wymienionych praw, aktualizując swoje dane w Internecie (jeśli to możliwe) lub wysyłając pisemny wniosek do naszego Inspektora Ochrony Danych, korzystając z danych kontaktowych wymienionych poniżej:

Jonathan Mabe, Inspektor Ochrony Danych 
Association of International Certified Professional Accountants
220 Leigh Farm Rd.
Durham, North Carolina 27707
SecurityandPrivacyOffice@aicpa-cima.com 

Informacje kontaktowe 
Zachęcamy do zgłaszania  wszelkich udoskonaleń, sugestii lub podejrzeń naruszenia prywatności lub bezpieczeństwa, korzystając z informacji kontaktowych wymienionych poniżej.

Association of International Certified Professional Accountants Contact Information:

Chartered Institute of Management Accountants
The Helicon
One South Place
Londyn 
EC2M 2RB
Wielka Brytania
P: +44 (0)20 8849 2251
godziny pracy:
(9am – 5pm, czasu brytyjskiego, od poniedziałku do piątku)
E-mail: cima.contact@cimaglobal.com

American Institute of CPAs
220 Leigh Farm Road 
Durham, NC 27707 
P: +1,888,777,7077 
F: 1,800,32,5066 
Godziny pracy:  
(9: 00-18: 00, czas wschodni ET, od poniedziałku do piątku) 
E-mail: service@aicpa.org

Related Content