Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Kwalifikacja Profesjonalna

Odpowiedź na lukę kompetencyjną

Kwalifikacja Profesjonalna z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze finansów przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja Profesjonalna CIMA

Kwalifikacja Profesjonalna CIMA jest uznawana za najbardziej odpowiednią i istotną kwalifikację finansową, wspomagającą karierę w biznesie.

Dołącz do międzynarodowego grona specjalistów, za którymi stoją dwa największe na świecie instytuty księgowe: AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) i CIMA. Razem pracujemy na to, aby specjalizacja z rachunkowości zarządczej stała się najbardziej poszukiwanym zawodem w świecie biznesu.

Mając kwalifikacje potwierdzone przez CIMA, masz otwartą drogę do kreowania sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki solidnej wiedzy finansowej  wpływasz na decyzje strategiczne i zarządzasz efektywnością.

Specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej muszą rozumieć jak funkcjonuje biznes, jak zarządzać i współpracować z ludźmi oraz jak tworzy się strategię.

Potrafią również opracowywać analizy, dzięki którym managerowie są w stanie zrozumieć ekonomikę operacji biznesowych, zarządzać ryzykiem i efektywnością. Te umiejętności są ich dodatkowym atutem ponad umiejętnościami technicznymi, których oczekuje się od profesjonalnego księgowego.

Wyłącznie Kwalifikacja Profesjonalna CIMA oferuje taki zestaw umiejętności, wiedzy i doświadczenia potrzebnych, aby wnieść wartość dodaną dla organizacji i osiągnąć sukces.

Pobierz sylabus

Filary

Trzy filary Kwalifikacji odpowiadają trzem obszarom wiedzy. Trudność wypełniających każdy filar treści jest stopniowana według poziomów. Treści te są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Tematyka jest szeroka – obejmuje poza finansami wiele innych przydatnych obszarów wiedzy.

Przedsiębiorstwo

Jak formułować i skutecznie wdrażać strategię?

Efektywność

Jak finanse pomagają formułować i skutecznie wdrażać strategię?

Finanse

Jak przygotowywać i interpretować sprawozdania finansowe jako podstawę podejmowania decyzji?

Struktura sylabusa i egzaminy

 • Sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej dzieli się na 3 filary oraz 3 poziomy; składa się z 12 egzaminów: 9 testów obiektywnych, 3 studiów przypadku.
 • Testy obiektywne (Objective Tests) to 90-minutowe egzaminy w formie komputerowej, dostępne na żądanie cały rok w ponad 5500 centrów egzaminacyjnych Pearson VUE na świecie.
 • Egzaminy ze studium przypadku (Case Study) trwają 3 godziny każdy, również komputerowo, dostępne w 4 sesjach egzaminacyjnych w roku w ponad 5500 centrów egzaminacyjnych Pearson VUE na świecie.

Dowiedz się więcej o egzaminach

Poziomy

Program nauczania jest podzielony na kolejne poziomy: operacyjny, zarządzania, strategiczny. Taka struktura umożliwia stopniowe budowanie własnej wiedzy i zapewnia zdobywanie odpowiednich umiejętności, potrzebnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Jak przygotowywać sprawozdania finansowe, informacje dla rachunkowości zarządczej i jak używać odpowiednich narzędzi decyzyjnych dzięki szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa?

Po zaliczeniu tego poziomu studiujący otrzymuje Dyplom z Rachunkowości Zarządczej (CIMA Diploma in Management Accounting).

Dowiedz się więcej

Jak przygotowywać sprawozdania na poziomie grupy, jak podejmować decyzje o cenach i produktach, jak opierać decyzje na solidnych podstawach analitycznych, jak zarządzać projektami i relacjami. 

Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje Dyplom z Rachunkowości Zarządczej na poziomie zaawansowanym (CIMA Advanced Diploma in Management Accounting).

Dowiedz się więcej

Jak formułować strategię finansową i zarządzać relacjami strategicznymi przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem i wykorzystaniu wiedzy nabytej na poziomie operacyjnym i zarządzania.

Więcej informacji

 • Zwolnienia

  Osoby posiadające ukończone niektóre kierunki studiów lub specjalistyczne kursy mogą ubiegać się o zwolnienie z niektórych egzaminów z Certyfikatu z Rachunkowości Biznesowej i poziomów profesjonalnych CIMA.

 • Jak się uczyć

  Można studiować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasowym. Różne są też metody studiowania w zależności od indywidualnych preferencji: kursy, e-learning, książki.

 • Zarejestruj się

  Jesteś gotowy zrobić pierwszy krok do kariery w finansach i biznesie? Zarejestruj się w CIMA już dziś.