Search
Update 11 January 2021: Currently the My Payment History within MYCIMA is unavailable for all 2020 payment transactions, due to an ongoing finance system upgrade.  This information will be available from Monday 18th January.   Important - Pearson VUE test centres in the United Kingdom are now closed for CIMA exams during the current lockdown. Remote online exams will continue as normal. Find additional information here: https://www.cimaglobal.com/Studying/Student-Coronavirus-COVID-19-exam-FAQs/ Please note: if you have an exam booked with a training provider, please contact your training provider for information. 

Kwalifikacja Profesjonalna

Odpowiedź na lukę kompetencyjną

Kwalifikacja Profesjonalna z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze finansów przedsiębiorstwa.

Kwalifikacja Profesjonalna CIMA

Kwalifikacja Profesjonalna CIMA jest uznawana za najbardziej odpowiednią i istotną kwalifikację finansową, wspomagającą karierę w biznesie.

Dołącz do międzynarodowego grona specjalistów, za którymi stoją dwa największe na świecie instytuty księgowe: AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) i CIMA. Razem pracujemy na to, aby specjalizacja z rachunkowości zarządczej stała się najbardziej poszukiwanym zawodem w świecie biznesu.

Mając kwalifikacje potwierdzone przez CIMA, masz otwartą drogę do kreowania sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki solidnej wiedzy finansowej  wpływasz na decyzje strategiczne i zarządzasz efektywnością.

Specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej muszą rozumieć jak funkcjonuje biznes, jak zarządzać i współpracować z ludźmi oraz jak tworzy się strategię.

Potrafią również opracowywać analizy, dzięki którym managerowie są w stanie zrozumieć ekonomikę operacji biznesowych, zarządzać ryzykiem i efektywnością. Te umiejętności są ich dodatkowym atutem ponad umiejętnościami technicznymi, których oczekuje się od profesjonalnego księgowego.

Wyłącznie Kwalifikacja Profesjonalna CIMA oferuje taki zestaw umiejętności, wiedzy i doświadczenia potrzebnych, aby wnieść wartość dodaną dla organizacji i osiągnąć sukces.

Pobierz sylabus

Filary

Trzy filary Kwalifikacji odpowiadają trzem obszarom wiedzy. Trudność wypełniających każdy filar treści jest stopniowana według poziomów. Treści te są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Tematyka jest szeroka – obejmuje poza finansami wiele innych przydatnych obszarów wiedzy.

Przedsiębiorstwo

Jak formułować i skutecznie wdrażać strategię?

Efektywność

Jak finanse pomagają formułować i skutecznie wdrażać strategię?

Finanse

Jak przygotowywać i interpretować sprawozdania finansowe jako podstawę podejmowania decyzji?

Struktura sylabusa i egzaminy

 • Sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej dzieli się na 3 filary oraz 3 poziomy; składa się z 12 egzaminów: 9 testów obiektywnych, 3 studiów przypadku.
 • Testy obiektywne (Objective Tests) to 90-minutowe egzaminy w formie komputerowej, dostępne na żądanie cały rok w ponad 5500 centrów egzaminacyjnych Pearson VUE na świecie.
 • Egzaminy ze studium przypadku (Case Study) trwają 3 godziny każdy, również komputerowo, dostępne w 4 sesjach egzaminacyjnych w roku w ponad 5500 centrów egzaminacyjnych Pearson VUE na świecie.

Dowiedz się więcej o egzaminach

Poziomy

Program nauczania jest podzielony na kolejne poziomy: operacyjny, zarządzania, strategiczny. Taka struktura umożliwia stopniowe budowanie własnej wiedzy i zapewnia zdobywanie odpowiednich umiejętności, potrzebnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Jak przygotowywać sprawozdania finansowe, informacje dla rachunkowości zarządczej i jak używać odpowiednich narzędzi decyzyjnych dzięki szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa?

Po zaliczeniu tego poziomu studiujący otrzymuje Dyplom z Rachunkowości Zarządczej (CIMA Diploma in Management Accounting).

Dowiedz się więcej

Jak przygotowywać sprawozdania na poziomie grupy, jak podejmować decyzje o cenach i produktach, jak opierać decyzje na solidnych podstawach analitycznych, jak zarządzać projektami i relacjami. 

Po zaliczeniu tego poziomu student otrzymuje Dyplom z Rachunkowości Zarządczej na poziomie zaawansowanym (CIMA Advanced Diploma in Management Accounting).

Dowiedz się więcej

Jak formułować strategię finansową i zarządzać relacjami strategicznymi przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem i wykorzystaniu wiedzy nabytej na poziomie operacyjnym i zarządzania.

Więcej informacji

 • Zwolnienia

  Osoby posiadające ukończone niektóre kierunki studiów lub specjalistyczne kursy mogą ubiegać się o zwolnienie z niektórych egzaminów z Certyfikatu z Rachunkowości Biznesowej i poziomów profesjonalnych CIMA.

 • Jak się uczyć

  Można studiować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasowym. Różne są też metody studiowania w zależności od indywidualnych preferencji: kursy, e-learning, książki.

 • Zarejestruj się

  Jesteś gotowy zrobić pierwszy krok do kariery w finansach i biznesie? Zarejestruj się w CIMA już dziś.