Search
07 April 2020: Coronavirus Update. The situation is fast moving and we are continuing to monitor the global situation and its impact on our members, staff, exam candidates, students and the profession. More information for Members and Students in My CIMA.

Jak zacząć?

5 szybkich kroków do rozpoczęcia CIMA

1. Skorzystaj ze wstępnej weryfikacji

Wstępna weryfikacja jest bezpłatna i nieobowiązkowa. Pozwola na sprawdzenie, jakie zwolnienia mogą zostać Ci przyznane na podstawie dyplomu uczelni wyższej lub MBA.

  • Sprawdź, jakie zwolnienia z egzaminów CIMA ci przysługują. Użyj naszej wyszukiwarki, by zobaczyć, jak twój uczelniany sylabus pokrywa się z naszym programem nauczania CIMA.
  • Zbierz dokumenty, które umożliwią Ci uzyskanie odpowiednich zwolnień (dyplom i suplement do dyplomu z ukończonej uczelni; certyfikat innej profesjonalnej kwalifikacji; po angielsku, w wersji elektronicznej).
  • Wyślij swoje dokumenty na adres: Poland@aicpa-cima.com. Dokumenty muszą być przetłumaczone przez agencję tłumaczeń lub osobiście i potwierdzone przez pracodawcę lub potwierdzone przez członka CIMA lub akredytowane centrum szkoleniowe. Wstępna weryfikacja dokumentów nie jest równoznaczna z faktycznym przydzieleniem zwolnień, jednakże pozwoli Ci zorientować się, na którym poziomie zaczniesz CIMA

2. Zarejestruj się w CIMA i wystąp o zwolnienia

3. Wybierz metodę nauki

Zapoznaj się z sylabusem CIMA: Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej (sylabus 2017), Kwalifikacja Profesjonalna (sylabus 2019)

4. Sprawdź daty najbliższych egzaminów i zapisz się

Komputerowe egzaminy testowe zarówno z poziomu Certyfikatu, jak i poziomów profesjonalnych, są dostępne na żądanie cały rok. Sprawdź daty egzaminów studium przypadku (4 sesje w roku) - kalendarz CIMA.

5. Dokonaj niezbędnych opłat

Wszystkich opłat CIMA (rejestracja, subskrypcja, egzaminy) można dokonywać elektronicznie za pomocą karty płatniczej lub poprzez konto PayPal. Zapoznaj się z aktualnymi cenami (Tier 2).

Webinarium dla nowych studentów

Webinarium "Kwalifikacja CIMA - od studenta do CGMA" to zbiór praktycznych wskazówek dotyczących pierwszych kroków w CIMA.
Dostęp do nagrania z webinaru oraz prezentacja.