Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej

Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej CIMA to kwalifikacja pierwszego stopnia dla osób, które dotychczas w niewielkim stopniu lub w ogóle nie miały do czynienia z rachunkowością.

Poziom Certyfikatu zapewnia wiedzę o prowadzeniu przedsiębiorstwa nie tylko w sferze rachunkowości finansowej, lecz także w kwestiach relacji poszczególnych obszarów rachunkowości do potrzeb współczesnej działalności gospodarczej.

Dla jednych będzie przypomnieniem podstaw, dla innych punktem wyjścia dla nowej ścieżki zawodowej w obszarze biznesu i finansów.

Certyfikat z Rachunkowości Biznesowej jest sam w sobie cennym zestawem kwalifikacji oraz stanowi bazę Kwalifikacji Profesjonalnej.

Jak zacząć?

Ten poziom nie wymaga posiadania żadnych wstępnych formalnych kwalifikacji. Wymagana jest jedynie dobra znajomość języka angielskiego i matematyki oraz pasja do skutecznego działania w biznesie.

Osoby mające doświadczenie w księgowości mogą ubiegać się o zwolnienie z niektórych przedmiotów.

Więcej o zwolnieniach z egzaminów

Różne sposoby rozpoczęcia CIMA

Czego się nauczę?

Na poziom Certyfikatu składają się cztery przedmioty:

BA1 BA2 BA3 BA4
Podstawy
ekonomiki
przedsiębiorstwa
Podstawy
rachunkowości
zarządczej
Podstawy
rachunkowości
finansowej
Podstawy etyki,
ładu korporacyjnego
i prawa gospodarczego

Studiujący dostaje solidną porcję podstawowej wiedzy rachunkowej, poznaje zasady rachunkowości zarządczej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw. Uczy się między innymi tworzyć sprawozdania finansowe, prognozy wyników i analizy.

Pobierz sylabus (PDF)

Poziom Certyfikatu pozostawia ogromną swobodę studiującym, którzy mogą dostosować tempo nauki do sytuacji życiowej. Można studiować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasowym, co oznacza możliwość łączenia nauki z pracą.

Różne są też metody studiowania w zależności od indywidualnych preferencji. Wprawdzie największą szansę powodzenia na egzaminach mają osoby, które wybiorą naukę w jednym z wielu centrów szkoleniowych, ale można również uczyć się na odległość dzięki platformie e-learningowej CIMAstudy.com albo z oficjalnych podręczników CIMA.

Egzaminy na poziomie Certyfikatu można zdawać w dowolnej kolejności i w tempie, które wybiera studiujący. Egzaminy są skomputeryzowane i dostępne w ciągu całego roku w ponad 5 tys. ośrodków egzaminacyjnych PersonVue na całym świecie.

Zaliczenie wszystkich czterech egzaminów uprawnia do otrzymania Certyfikatu z Rachunkowości Biznesowej - Cert BA. Kolejnym krokiem są poziomy Profesjonalnej Kwalifikacji, począwszy od poziomu operacyjnego.

Tutaj znajduje się wykaz wszystkich certyfikowanych ośrodków egzaminacyjnych na świecie.

Każdy posiadacz Certyfikatu jest uprawniony do posługiwania się tytułem CIMA Cert BA przy nazwisku. 

Zarejestruj się jako student CIMA