Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

AICPA & CIMA Money Talks: Risk Management and business continuity in a VUCA world

Category: LOCAL EVENT

Thursday, 22 September | 18.00 - 20.00 | Hotel Holiday Inn, Wielopole 4, Kraków

PL

AICPA & CIMA Money Talks: Zarządzanie ryzykiem i ciągłość działania w świecie VUCA

Żyjemy w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności (z ang. volatility, uncertainty, complexity, ambiguity - VUCA). Organizacje są narażone na ryzyko nadchodzące ze wszystkich kierunków – ekonomicznego, społecznego, politycznego, technologicznego i środowiskowego, a także od dostawców, klientów i pracowników. Ich wszechobecność utrudnia decyzję, na którym ryzyku skupić swoje działania.

Jednak sukces Twojej organizacji zależy od tego, czy każda jednostka biznesowa, w tym dział finansowy, rozpozna sygnały o zagrożeniach, zanim one nadejdą, i będzie miała przygotowany realny plan reakcji.

Podczas nadchodzącej edycji naszego popularnego cyklu Money Talks, czołowi liderzy biznesu i finansów skupią się na:

 • wskazówkach i technikach identyfikacji zagrożeń,
 • ocenie poziomu zagrożenia i opracowaniu strategii łagodzących,
 • przygotowaniu środków zaradczych chroniących przed stratą,
 • sporządzeniu planu naprawczego po wystąpieniu zagrożenia.

Dołącz do nas w Krakowie już 22 września 2022 r. i dowiedz się, jak zarządzać ryzykiem, identyfikując je i ustalając priorytety tak, aby zapobiec lub zminimalizować straty dla Twojej organizacji.

Agenda:

17.30 – Rejestracja & networking

18.00 – Wprowadzenie

18.10 – Prezentacja:  Jennifer H. Elder, CPA, CGMA, Owner and CEO of The Sustainable CFO, AICPA Instructor and Author

18.40 – Przerwa kawowa

18.55 – Panel dyskusyjny; moderator: Jennifer H. Elder, CPA, CGMA, paneliści:

 • Magdalena Bogdał, Group Reporting and R&A Process Lead, Shell
 • Tomasz Żurek, Group Finance Poland Head, UBS
 • Philippe De Brouwer, Senior Vice President (SVP) Model Risk Management, HSBC
 • Jowita Pakuła FCMA, CGMA, HQ Companies Controller and CFO, ABB

19.50 – Q&A

20.00 – Zakończenie; networking i poczęstunek

Wydarzenie odbędzie się w całości w języku angielskim.

EN

AICPA & CIMA Money Talks: Risk Management and business continuity in a VUCA world

We are living in a world of volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (VUCA). Organizations are being exposed to risk from all directions – economic, social, political, technological and environmental, as well as from suppliers, customers and workforce. The competing priorities make it hard to determine on what risk to focus.

Yet the success of your organization is dependent upon each business unit, including the finance function, recognising the signals of disruption before it hits and having a viable response plan.

During this edition of our popular series Money Talks, business and finance leaders will focus on the following:

 • tips and techniques for identifying risks,
 • evaluating risk severity and developing mitigating strategies,
 • preparing countermeasures to protect against loss,
 • formulating a disaster recovery plan.

Join us in Krakow on 22 September 2022 and learn how to manage risks, by identify and prioritize them in time, to prevent or minimize losses for your organisation.

Agenda:

17.30 – Registration & networking

18.00 – Welcome address:

18.10 – Keynote speech:  Jennifer H. Elder, CPA, CGMA, Owner and CEO of The Sustainable CFO, AICPA Instructor and Author

18.40 – Coffee break

18.55 – Panel discussion; moderator: Jennifer H. Elder, CPA, CGMA, panelists:

 • Magdalena Bogdał, Group Reporting and R&A Process Lead, Shell
 • Tomasz Żurek, Group Finance Poland Head, UBS
 • Philippe De Brouwer, Senior Vice President (SVP) Model Risk Management, HSBC
 • Jowita Pakuła FCMA, CGMA, HQ Companies Controller and CFO, ABB

19.50 – Q&A

20.00 –  Closing remarks; networking and refreshments

SPEAKERS/ PRELEGENCI

Partner strategiczny:


Patronat medialny:

 

Bartłomiej Wołoszyn

BOOK NOW!

Thursday, 22 September | 18.00 - 20.00 | Krakow

Book Now