Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Go beyond+: Ulga B+R

Speaker: Dr hab. Paweł Kossecki

Category: LOCAL EVENT

Wydarzenie dla wszystkich członków i studentów CIMA w Polsce
CIMA ma przyjemność zaprosić do udziału w wydarzeniu Go beyond+ "Rozwiązania podatkowe wspierające innowacyjność - Ulga B+R i Innovation Box".

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową, mimo że działa od 2017 roku, wciąż jeszcze budzi wiele pytań, a termin Innovation Box może być całkowitą nowinką. Dlatego zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego dr hab. Paweł Kossecki omówi te rozwiązania oraz korzyści, jakie z nich płyną.

Program:

  • Rozwiązania podatkowe wspierające innowacyjność

  • Innovation box

  • Ulga podatkowa na badania i rozwój w Polsce

  • Definicja prac badawczo-rozwojowych, wymagania formalne

  • Koszty kwalifikowane związane z badaniami i rozwojem

  • Przebieg procesu rozliczenia ulgi B+R

  • Przykłady projektów z różnych branż, orzecznictwo

 

dr hab. Paweł Kossecki

Dr hab. w dyscyplinie finanse, doradca podatkowy, profesor nadzwyczajny na wydziale organizacji sztuki filmowej PWSFTViT im. L. Schillera w Łodzi. Prezes zarządu Kossecki Tax Planning – spółki doradztwa podatkowego specjalizującej się w obsłudze przedsiębiorstw innowacyjnych i sektorów kreatywnych. Specjalista w zakresie wyceny aktywów niematerialnych oraz prawa podatkowego. Autor czterech książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów, prawa podatkowego oraz nauk o zarządzaniu. Prowadzi wykłady na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej (studia dla służb skarbowych prowadzone w ramach Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku). Autor ponad stu wycen z zakresu wyceny aktywów niematerialnych, w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej realizowanych dla dużych grup kapitałowych, start-upów oraz w charakterze biegłego ad hoc dla Sądów Apelacyjnych i Okręgowych (min. sprawy zatwierdzenia tabel wynagrodzeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi). Pełnił funkcje Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pracował jako doradca w zakresie sektora elektroenergetycznego i nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Posiada doświadczenie jako członek rad nadzorczych w spółkach medialnych, telekomunikacyjnych oraz przemysłu mechanicznego.

BOOK NOW!

9 grudnia, poniedziałek I 18.00-21.00 I Hotel PURO, Wrocław

Book Now