Search
07 April 2020: Coronavirus Update. The situation is fast moving and we are continuing to monitor the global situation and its impact on our members, staff, exam candidates, students and the profession. More information for Members and Students in My CIMA.

Warsztaty: Operational Case Study, sesja sierpniowa

Category: LOCAL EVENT

Zapraszamy studentów z Programów CIMA na Uczelni na szkolenie z CIMA Tutor Astrid Zakrzewską FCCA, FCMA, CGMA, przygotowujące do sierpniowego OCS.

Prosimy o wydrukowanie materiałów pre-seen oraz zapoznanie się z opisem przedsiębiorstwa, na podstawie którego będziecie zdawać egzamin.

Materiały dostępne będą do pobrania 21 czerwca tutaj

Ponadto przedstawiciele CIMA i Koordynator Programu CIMA na SGH omówią proces nadawania zwolnień z egzaminów CIMA na Uczelni, który szczegółowo został opisany w Regulaminie Programu CIMA na Uczelni.

ZAPISZ SIĘ!

27 czerwca, czwartek | 9:00-17:00 | sala 2a, SGH - budynek C

Book Now