Search
Advance notice: MyCIMA will be unavailable 19–23 April.
Please be aware that as of Monday 3rd April 2023 the ability to register as a new CIMA Candidate or re-activate your CIMA account has been suspended and will not be available until Tuesday 3rd May.
There will be a scheduled maintenance on Saturday, 1st of April at 17:30 BST to Sunday, 2nd of April at 9:00 BST. Users can still access MyCIMA to schedule or start an Exam but other MyCIMA services will not be available. Users will not be able access Study Planner, CGMA Store, CGMA.org, and Competency and Learning. In the meantime, we apologize for any inconvenience caused.

AICPA & CIMA poszukuje Ambasadora na Twojej Uczelni!

AICPA & CIMA poszukuje aktywnych studentów, którzy chcieliby podjąć pracę jako Ambasador CIMA w Programie Ambasadorskim CIMA.

Idealny Ambasador CIMA to osoba która:

 • zna markę AICPA & CIMA oraz warunki realizacji Programu CIMA na jego Uczelni,
 • łatwo nawiązuje kontakty i dobrze komunikuje się w mowie i w piśmie,
 • zna język angielski – co najmniej na poziomie B2,
 • jest dynamiczna w działaniu, kreatywna oraz dobrze zorientowana w mediach społecznościowych,
 • jest studentem wydziału/kierunku, na którym realizowany jest Program CIMA,
 • jest członkiem innych organizacji studenckich.

Obowiązki i zadania Ambasadora CIMA:

 • Promowanie marki AICPA & CIMA wśród studentów danej Uczelni;
 • Reprezentowanie AICPA & CIMA na targach pracy oraz konferencjach;
 • Prowadzenie spotkań dla osób zainteresowanych Programem CIMA;
 • Pomoc przy organizacji spotkań przedstawicieli AICPA & CIMA ze studentami;
 • Aktywne kreowanie i realizacja działań online i offline w celu pozyskiwania nowych studentów CIMA;
 • Wspieranie Koordynatora Programu CIMA na Uczelni;
 • Kontakt z Biurem Karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi

CIMA oferuje:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie, zależne od stopnia zaangażowania;
 • Różnorodność zadań, rozwój kompetencji i wsparcie w ramach Programu Ambasadorskiego CIMA;
 • Ułatwiony dostęp do projektów realizowanych przez AICPA & CIMA z firmami partnerskimi w Polsce i na świecie;
 • Udział we wszystkich wydarzeniach dla studentów i członków CIMA w Polsce;
 • Referencje.

Jak aplikować?

Należy przesłać swoje CV na adres Poland@aicpa-cima.com z dopiskiem w tytule: rekrutacja Ambasador + nazwa swojej Uczelni.

Pamiętaj o zamieszczeniu klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.