Search
07 April 2020: Coronavirus Update. The situation is fast moving and we are continuing to monitor the global situation and its impact on our members, staff, exam candidates, students and the profession. More information for Members and Students in My CIMA.

Poziomy kwalifikacji CIMA

Kwalifikacja CIMA to skupienie na umiejętności prowadzenia przedsiębiorstwa i o wiele więcej, niż zwykła wiedza na temat rachunkowości.

W trakcie realizacji programu nauczania studenci stopniowo przechodzą od etapu przyswajania wiedzy do etapu praktycznego jej stosowania i prowadzenia analiz, przygotowując się w ten sposób do natychmiastowego działania w warunkach realnego przedsiębiorstwa.
Członkowie CIMA mają nie tylko wiedzę i umiejętności w obszarze finansów, ale także są przygotowani do zarządzania firmą, współkreowania strategii oraz zarządzania ryzykiem. Kierują się przy tym najwyższymi standardami zawodowymi i etycznymi.

Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej

Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej zapewnia znajomość podstaw rachunkowości zarządczej, finansowej i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz stanowi fundament Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA.

Pracownicy studiujący na poziomie Certyfikatu zyskują głębszą wiedzę na temat podstaw przedsiębiorczości i finansów, co pozwala im:

  • podejmować świadome decyzje biznesowe przy wykorzystaniu zdobytych umiejętności,
  • rozwijać odpowiednie formy zdobywania nowych umiejętności odpowiadających na potrzeby pracowników z pionów finansowych i nie tylko,
  • uzyskać po zaliczeniu pięciu modułów Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej i tytuł CIMA Cert BA.

Kwalifikacja Profesjonalna CIMA

Nasz sylabus na poziomie Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA składa się z trzech filarów tematycznych oraz trzech poziomów nauczania: operacyjnego, zarządzania i strategicznego. Kwalifikacje oparte są na kompetencjach, które pracodawcy określili w badaniach jako kluczowe dla przedsiębiorstwa.

Sposób oceniania efektów nauczania został zmodyfikowany w celu lepszego wykorzystania dostępnych technologii i dostosowania się do zmian w środowisku pracy. Obecnie z każdego przedmiotu organizujemy na żądanie zobiektywizowane testy komputerowe, po których następuje faza egzaminów w formie studium przypadku na każdym z poziomów. Również w tym przypadku egzaminy (cztery terminy w roku) są komputerowe. Większa elastyczność przystępowania do egzaminów będzie o wiele korzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla pracodawcy, jak i studenta.

Dowiedz się więcej o kwalifikacji CIMA