Search
07 April 2020: Coronavirus Update. The situation is fast moving and we are continuing to monitor the global situation and its impact on our members, staff, exam candidates, students and the profession. More information for Members and Students in My CIMA.

Czym jest rachunkowość zarządcza?

Rachunkowość niejedno ma imię

Rachunkowość zarządcza łączy elementy rachunkowości, finansów i zarządzania, udostępniając jednocześnie nowoczesne techniki prowadzenia firmy.

Jakie korzyści CIMA daje firmom? 

Większość kwalifikacji w obszarze rachunkowości przygotowuje do prowadzenia własnej działalności, pracy związanej z audytem zewnętrznym i podatkami. Natomiast członkowie CIMA mają przygotowanie do pracy we wszystkich obszarach, nie tylko w finansach.

CIMA daje nie tylko solidne podstawy rachunkowości, ale także umiejętności strategiczne i zarządzania:

  • Analiza – umiejętność zrozumienia tego, co kryje się za liczbami i wykorzystanie tych informacji do podejmowania decyzji biznesowych.
  • Strategia – wykorzystanie wniosków z analiz do współtworzenia strategii firmy oraz kreowania jej zasobności i wartości dla akcjonariuszy.
  • Ryzyko – zastosowanie umiejętności analitycznych do całościowego spojrzenia na procesy biznesowe z perspektywy występującego ryzyka i sposobów jego minimalizowania.
  • Planowanie – zastosowanie technik rachunkowych do planowania i tworzenia budżetu.
  • Komunikacja – wiedza to tym, jakie informacje są potrzebne zarządowi i umiejętność interpretowania liczb na potrzeby menedżerów spoza pionu finansów.

 

 

 

 

 

Członkom CIMA można zaufać

Członkowie i studenci CIMA są zobowiązani przestrzegać kodeksu etycznego i stosować podstawowe zasady rzetelności. Członkowie CIMA są sumieniem swoich firm, wnosząc poza umiejętnościami merytorycznymi zdrowy osąd, niezależność i obiektywizm.

Każdego roku CIMA weryfikuje wszystkich swoich członków pod kątem zgodności ich działań z tak pojętą etyką zawodową i w razie najmniejszego uchybienia tym zasadom podejmuje stosowne działania.