Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Czym jest rachunkowość zarządcza?

Rachunkowość niejedno ma imię

Rachunkowość zarządcza łączy elementy rachunkowości, finansów i zarządzania, udostępniając jednocześnie nowoczesne techniki prowadzenia firmy.

Jakie korzyści CIMA daje firmom? 

Większość kwalifikacji w obszarze rachunkowości przygotowuje do prowadzenia własnej działalności, pracy związanej z audytem zewnętrznym i podatkami. Natomiast członkowie CIMA mają przygotowanie do pracy we wszystkich obszarach, nie tylko w finansach.

CIMA daje nie tylko solidne podstawy rachunkowości, ale także umiejętności strategiczne i zarządzania:

  • Analiza – umiejętność zrozumienia tego, co kryje się za liczbami i wykorzystanie tych informacji do podejmowania decyzji biznesowych.
  • Strategia – wykorzystanie wniosków z analiz do współtworzenia strategii firmy oraz kreowania jej zasobności i wartości dla akcjonariuszy.
  • Ryzyko – zastosowanie umiejętności analitycznych do całościowego spojrzenia na procesy biznesowe z perspektywy występującego ryzyka i sposobów jego minimalizowania.
  • Planowanie – zastosowanie technik rachunkowych do planowania i tworzenia budżetu.
  • Komunikacja – wiedza to tym, jakie informacje są potrzebne zarządowi i umiejętność interpretowania liczb na potrzeby menedżerów spoza pionu finansów.

 

 

 

 

 

Członkom CIMA można zaufać

Członkowie i studenci CIMA są zobowiązani przestrzegać kodeksu etycznego i stosować podstawowe zasady rzetelności. Członkowie CIMA są sumieniem swoich firm, wnosząc poza umiejętnościami merytorycznymi zdrowy osąd, niezależność i obiektywizm.

Każdego roku CIMA weryfikuje wszystkich swoich członków pod kątem zgodności ich działań z tak pojętą etyką zawodową i w razie najmniejszego uchybienia tym zasadom podejmuje stosowne działania.