Search

Certyfikat dla sektora usług wspólnych

CIMA i Grupa Hackett ogłosiły rozpoczęcie współpracy strategicznej celem wprowadzenia na rynek pierwszego kompleksowego programu kwalifikacji w obszarze zarządzania wiedzą i rozwojem zawodowym pracowników, specjalnie dostosowanego do potrzeb sektora usług

Pomoże to przedsiębiorstwom na całym świecie wypracować długofalowy plan wdrażania najlepszych światowych standardów i wyposażania specjalistów w obszarze globalnych usług wspólnych i outsourcingu w kluczowe umiejętności dające możliwość pełnego wykorzystania ich potencjału zawodowego.

Co to jest Global Business Services Programme?

Grupa Hackett oraz CIMA uruchomiły 3-etapową certyfikację w ramach firmowanej przez obie instytucje Kwalifikacji w obszarze GBS. To pierwsza na świecie dostępna ogólnoświatowa kwalifikacja zawodowa w obszarze globalnych usług biznesowych i outsourcingu stworzona dla praktyków przez najlepszych w tej branży.

 • Jej konstrukcja pozwala poznać najnowocześniejsze narzędzia, techniki i umiejętności, które są sprawdzonymi sposobami znaczącego obniżania kosztów i jednocześnie zwiększania jakości i różnorodności świadczonych dla klientów usług.
 • W ramach tej kwalifikacji studenci pracują na danych empirycznych, praktycznych mechanizmach i wiedzy z obszaru finansów, zamówień, informatyki, kadr i innych kluczowych obszarów usług biznesowych, które opierają się na rozległych doświadczeniach Grupy Hackett w benchmarkingu, doradztwie dla zarządów i grupach transformacyjnych. Kwalifikacja daje podstawy, które mogą być uniwersalnie wykorzystywane na wszystkich rynkach, przez co wypracowany zostaje międzynarodowy standard oceny.
 • Pracownicy otrzymują ofertę elastycznego i różnorodnego pakietu materiałów (podręczniki i e-learning), z którym zapoznają się w swoim tempie. Realizacja programu powinna zająć około 100 godzin w okresie 2-3 miesięcy.
 • Aby zapewnić bezpieczeństwo całego procesu, CIMA przekazuje materiały edukacyjne bezpośrednio pracodawcom i uzgadnia szczegóły dydaktyczne bezpośrednio ze wskazanymi pracownikami. Egzaminy komputerowe można zamawiać i zdawać w ponad 5 tys. ośrodków egzaminacyjnych Pearson VUE działających na całym świecie, w tym w 39 w Polsce.

Zaliczenie egzaminu kończy się otrzymaniem oficjalnego certyfikatu, który jest honorowany na całym świecie.

Przeczytaj naszą broszuręaby dowiedzieć się więcej

Cele dydaktyczne

Pracownicy na całym świecie poznają następujące tematy:

 • Ewolucja usług wspólnych
 • Systemy nadzoru i kontroli w sektorze usług wspólnych
 • Metody zarządzania wynikami
 • Narzędzia i techniki biznesowe używane w branży usług wspólnych
 • Szczegółowe rozwiązania dotyczące czynności i procesów w poszczególnych funkcjach usług wspólnych, z naciskiem na finanse, ale również w obszarze kadr, informatyki i zaopatrzenia

Dla kogo jest ten kurs?

Self-assessment tool

Skontaktuj się z nami!

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty, prosimy o kontakt: Piotr.Glowacki@aicpa-cima.com, Beata.Bednarska@aicpa-cima.com

Korzyści dla pracodawców

 1. Zbudowanie podstaw wiedzy i umiejętności w oparciu o najlepsze sprawdzone rozwiązania, mierniki, mechanizmy współpracy z interesariuszami i systemy kontrolne stosowane w wiodących wielofunkcyjnych organizacjach usług wspólnych.
 2. Stworzenie bardziej dynamicznego i uniwersalnego zespołu pracowników, których z powodzeniem można dowolnie kierować do zadań o charakterze finansowym, kadrowym, informatycznym i zaopatrzeniowym.
 3. Wyższy poziom zaangażowania i utrzymania najzdolniejszych pracowników gwarantujących dalszy dynamiczny rozwój firmy.
 4. Zwiększona elastyczność struktury organizacyjnej pozwalająca skutecznie reagować na zmiany.
 5. Zachwyceni klienci, których potrzeby zostaną lepiej rozpoznane i lepiej zagospodarowane.

Korzyści dla pracowników

 1. Zdobycie uznanej kwalifikacji zawodowej.
 2. Nabycie nowych umiejętności, wiedzy i zdolności operacyjnych.
 3. Głębsze poznanie kompleksowego środowiska biznesowego.
 4. Uznanie w firmie.