Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Piotr Kosok Adv Dip Ma

Podczas sesji egzaminacyjnej w listopadzie 2014 roku zyskał trzeci najlepszy wynik na świecie z modułu F1. Na co dzień pracuje w dziale controllingu w gliwickiej fabryce General Motors Manufacturing Poland.

Kiedy zdecydował sie Pan na podjęcie studiów CIMA?

O certyfikacie CIMA dowiedziałem się sie półtora roku temu, gdy miałem już kilkuletnie, doświadczenie w pracy w sektorze finansów. Studia podjąłem głównie po to, aby zaspokoić swoje ambicje; chciałem tez czuć się bezpiecznie na rynku pracy. Szkolenie okazało sie również ciekawym sposobem na poszerzenie świadomości w zakresie tematów biznesowych.

Jak dzięki CIMA rozwija sie Pana kariera zawodowa?

Sądzę, że dzięki CIMA zdobyłem u swojego pracodawcy dodatkowe zaufanie i uznanie. Zauważyłem, ze otrzymuje coraz bardziej ciekawe, ambitne i wymagające zadania. Co więcej, niedługo po rozpoczęciu studiów zostałem awansowany na stanowisko koordynatora.

Jaki element programu nauczania CIMA okazał sie najbardziej przydatny w Pana pracy?

Jak dotąd szczególnie przydatny okazał sie filar Efektywności (Performance). Szkolenie pozwoliło mi pogłębić kwalifikacje z zakresu budżetowania i analizy odchyleń, a zdobyta wiedze mogłem właściwie od razu wykorzystać w praktyce w dziale controllingu w General Motors, gdzie obecnie pracuje.

Czy pracodawca wspiera Pana w ukończeniu kursu CIMA?

Tak, pracodawca dofinansowuje moje szkolenie CIMA i dopinguje mnie w procesie zdobywania kwalifikacji.

W jaki sposób udało sie Panu osiągnąć wybitne wyniki na egzaminach CIMA?

Studia od samego początku traktowałem poważnie. Przygotowałem sobie własny, spokojny plan nauki, który konsekwentnie realizowałem. Jak się później okazało, wytrwałość przyniosła wymierne wyniki, a dzięki różnorodnym materiałom dydaktycznym dostarczonym przez CIMA i BPP nauka okazała sie interesująca, a nawet przyjemna.

Jakimi słowami opisałby Pan sylabus CIMA?

Elastyczny, ciekawy i nowoczesny.

Jak prezentowałaby sie wizja Pana przyszłości bez certyfikatu CIMA?

Myślę, ze bez rozpoczęcia kwalifikacji CIMA rozwój mojej kariery miałby znacznie wolniejsze tempo. Podejrzewam, ze jeszcze przez długi czas nie mógłbym liczyć na ciekawe, odpowiedzialne i ambitne zadania w pracy. Obawiam się, że bez CIMA moja przyszłość  zawodowa byłaby mniej perspektywiczna i nudna.