Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Natalia Faryna Dip Ma

Team Leader in Product Control, Credit Suisse

Co spowodowało, że zainteresowała się Pani kwalifikacją CIMA?

Powodów do rozpoczęcia studiów było kilka, dlatego skupię się na tych, które miały największy wpływ na moją decyzję. Po pierwsze chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również ambicja, aby w dalszym ciągu poszerzać wiedzę. Wiele kwalifikacji dostępnych na rynku skupia się wokół wąskich zagadnień z zakresu finansów. CIMA zwraca uwagę na takie aspekty jak: zarządzanie ryzykiem, budowanie strategii finansowej, rachunkowość zarządcza, analiza kosztów i budżetowanie oraz umiejętność podejmowania decyzji strategicznych dla organizacji. Odpowiada to na moje potrzeby, ponieważ preferuję patrzenie perspektywiczne i strategiczne podejście, które przyczynia się do budowania wartości organizacji. 

Na jakie umiejętności kładziony jest największy nacisk podczas egzaminów CIMA?

Egzaminy testowe wymagają bardzo dobrego opanowania materiału. Z kolei case study sprawdzają, czy potrafimy zastosować w praktyce zdobytą wiedzę. Na pozytywny wynik egzaminu wpływa umiejętność analitycznego myślenia, zrozumienie tematu i przełożenie konkretnego przypadku na rzeczywistą sytuację biznesową.

Jak ocenia Pani poziom trudności egzaminów CIMA?

CIMA wymaga gruntownego przygotowania i systematycznej nauki. Materiału nie da się nauczyć w noc przed egzaminem. Ta systematyczność potrzebna jest przede wszystkim dlatego, że każdy kolejny etap kwalifikacji bazuje na wiedzy z poprzednich egzaminów. W procesie nauki stajemy się ekspertami w danej tematyce. Początkowo poznajemy zagadnienie, bazując na poziomie operacyjnym organizacji, by w kolejnej części brać pod uwagę czynniki zewnętrzne.

Jak ocenia Pani stan swojej wiedzy przed kursem i po kursie CIMA?

Przed przystąpieniem do kursu CIMA posiadałam wiedzę ekonomiczno-księgową. Dzięki CIMA mogłam ją ustrukturyzować i poszerzyć m.in. o konsolidację sprawozdań czy analizę wskaźników. Dodatkowo dowiedziałam się, jak zarządzać zespołem czy wprowadzać zmiany w organizacji.

Jaką przewagę ma dyplom CIMA nad innymi certyfikatami z dziedziny finansów?

CIMA jest największą organizacją na świecie skupiającą ekspertów do spraw rachunkowości zarządczej. Według mnie oferuje najnowocześniejsze podejście do nauczania, a sylabus zapewnia bardzo dobre zrozumienie wszystkich aspektów biznesu. To jeden z powodów, dzięki któremu studenci CIMA mogą odnaleźć się w różnych działach organizacji. Z wszystkich dostępnych na rynku kwalifikacji certyfikat CIMA oferuje najbardziej kompleksowe i, co ważne, praktyczne podejście do tematyki. Łączy wiedzę z zakresu analizy finansowej, raportowania i podatków z zarządzaniem organizacją czy tworzeniem strategii i przywództwem. Co więcej, dzieli się na etapy: operacyjny, zarządzania i strategiczny, więc razem z  rozwojem zawodowym i przejmowaniem coraz większej odpowiedzialności w pracy również materiał dostosowuje się do naszych potrzeb i oczekiwań.

Który aspekt swojej pracy uważa Pani za najbardziej satysfakcjonujący?

Jest wiele aspektów, które cenię sobie w mojej pracy. Przede wszystkim to praca z ludźmi, możliwość zarządzania zespołem oraz rozwój talentów. Dodatkowo mogę sprawdzić swoje możliwości w wielokulturowej organizacji i we współpracy z ludźmi z różnych działów bankowości inwestycyjnej, poczynając od IT, poprzez Operations, Financial Accounting i na Trading Floor kończąc.

Jak dzięki studiom CIMA rozwija się Pani kariera zawodowa?

CIMA pomaga mi w podejmowaniu nowych i coraz bardziej kompleksowych zadań oraz ułatwia zarządzanie skomplikowanymi procesami. Moje obecne stanowisko wymaga znajomości wpływu otoczenia makroekonomicznego na transakcje bankowe czy znajomości produktów bankowości inwestycyjnej. Nie mogę oczywiście umniejszać mojej wiedzy z zakresu finansów i księgowości. Te zagadnienia pomagają mi poprawnie ujmować transakcje z punktu widzenia sprawozdawczości i raportowania finansowego. Ale dzięki CIMA mogę szerzej patrzeć na każdy proces.

Jakiej porady udzieliłaby Pani przyszłym studentom CIMA?

Przyszłym studentom CIMA poradziłabym dokładne przemyślenie swojej decyzji. Kwalifikacja wymaga wielu godzin nauki i systematyczności. Moja rada to: przygotowanie planu nauki i pilnowanie jego realizacji. A tuż przed egzaminem polecam skupienie się na praktyce i przeanalizowanie jak największej liczby zadań egzaminacyjnych. Mogę zapewnić, że czas poświęcony na CIMA na pewno nie będzie stracony. Kwalifikacja pomaga stać się nie tylko ekspertem z rachunkowości zarządczej, ale przede wszystkim równorzędnym partnerem biznesowym, gotowym do mierzenia się z różnymi zagadnieniami na poszczególnych szczeblach organizacji. Taka kwalifikacja warta jest każdego wysiłku.