Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Marek Kołat ACMA, CGMA

Financial Control Senior Manager, Leroy Merlin

Jak dzięki kwalifikacji CIMA rozwija się Pana kariera zawodowa?

Proces zdobywania kwalifikacji przełożył się na moją karierę zawodową na dwa sposoby. Z jednej strony sama wiedza, mocno osadzona w kontekście biznesowym, przełożyła się na jakość mojej pracy, umożliwiając mi obejmowanie wyższych stanowisk. Z drugiej strony fakt uczestniczenia w programie był mocnym punktem mojego CV, co wyróżniało mnie na tle innych kandydatów podczas rozmów rekrutacyjnych.

Co zmieniła w Pana podejściu do pracy kwalifikacja CIMA?

Moja praca stała się dużo bardziej metodyczna, zacząłem zwracać uwagę na inne aspekty analizowanych problemów, których wagi wcześniej nie dostrzegałem. Nabyłem zdolność do przyjmowania różnych perspektyw oraz formułowania ocen oraz rekomendacji, nie tylko przez pryzmat procesów, ale również ludzi tworzących organizację.

Czy uważa Pan, że zdobywanie dodatkowych kwalifikacji oraz certyfikatów jest istotne w Pana zawodzie?

Poszerzanie kompetencji jest koniecznością dla każdego, kto chciałby rozwijać swoją karierę w kierunku zarządzania finansami przedsiębiorstwa, gdzie dziś wymaga się nie tylko wiedzy, ale także przywództwa w realizacji celów biznesowych oraz w procesie tworzenia i zarządzania organizacją. W tym kontekście CIMA jest doskonałym wyborem.

W jaki sposób pracodawcy i współpracownicy odnoszą się do posiadanego certyfikatu CIMA? Czy go doceniają? I dlaczego stanowi atrakcyjny punkt w CV?

Współpracownicy i pracodawcy doceniają jakość pracy, na którą posiadana przeze mnie kwalifikacja z pewnością ma wpływ. W procesach rekrutacyjnych, w których brałem udział, często padały pytania o postępy w zdobywaniu kwalifikacji CIMA. Studiowanie CIMA, niezależnie od etapu, na jakim się znajdujemy, z pewnością uatrakcyjnia nasze CV.

Co skłoniło Pana do rozpoczęcia kwalifikacji CIMA?

Po ukończeniu studiów podjąłem pracę w dziale kontrolingu dużej korporacji o kapitale brytyjskim. Tutaj po raz pierwszy miałem styczność z kwalifikacjami takimi jak CIMA. Duży wpływ na podjęcie decyzji o rozpoczęciu miały jednak słowa zachęty ze strony przełożonych oraz wymierne wsparcie w nauce, jakiego mi udzielili.

Jak pracodawca wspierał Pana w ukończeniu CIMA?

Mój pracodawca wspierał mnie zarówno w wymiarze finansowym poprzez opłacanie egzaminów i podręczników, jak i organizacyjnym, zapewniając dodatkowe dni wolne przeznaczone na naukę. Dodatkową korzyścią był fakt, iż mój przełożony sam posiadał kwalifikację i udzielił mi wielu cennych rad w odniesieniu do całego procesu.

Jaki element CIMA okazał się najbardziej przydatny w Pana pracy?

Najbardziej przydatna okazała się wiedza z obszaru MSSF, a także zaawansowane techniki analityczne wspierające procesy decyzyjne np. w zakresie oceny inwestycji. Szczególnie cennym okazał się materiał poświęcony zarządzaniu ryzykiem w organizacji, z którego to mogłem skorzystać tuż po objęciu pierwszego stanowiska kierowniczego w mojej karierze zawodowej.

Czy napotkał Pan trudności w swojej branży, które potrafił Pan rozwiązać dzięki wiedzy zdobytej w CIMA?

Na co dzień odnotowuję korzyści wynikające z posiadania kwalifikacji płynące przede wszystkim z wiedzy pozyskanej w trakcie nauki oraz zdolności do zastosowania jej w praktyce. Nieocenioną korzyścią jest jednak umiejętność patrzenia na procesy finansowe w szerszym kontekście całej organizacji oraz otoczenia biznesowego, którą nabyłem w toku zdobywania kwalifikacji, a której efekty widzę każdego dnia.

Na jakie największe wyzwania w perspektywie najbliższych 5 lat trzeba być przygotowanym w Pana zawodzie?

Przed profesjonalistami z obszaru finansów już dziś stoi ogromne wyzwanie, związane z procesem formułowania strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa oraz jej implementacji. Zmiany procesowe oraz organizacyjne mogą dla wielu firm okazać się dużo trudniejsze do wdrożenia niż sama technologia. Dyrektorzy finansowi będą musieli wykazać się tu nie tylko ekspertyzą, ale przede wszystkim zdolnościami przywódczymi.

Komu mógłby Pan polecić kwalifikację CIMA?

Kwalifikację CIMA poleciłbym każdemu, kto aspiruje do bycia liderem w obszarze finansów, a jednocześnie uczestniczy w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Przekrojowy charakter materiału pozwala nauczyć się wieloaspektowego rozpatrywania analizowanych problemów, stawiając duży nacisk na rekomendowanie rozwiązań oraz na przywództwo w organizacji.