Search
Advance notice: MyCIMA will be unavailable 19–23 April.
Please be aware that as of Monday 3rd April 2023 the ability to register as a new CIMA Candidate or re-activate your CIMA account has been suspended and will not be available until Tuesday 3rd May.
There will be a scheduled maintenance on Saturday, 1st of April at 17:30 BST to Sunday, 2nd of April at 9:00 BST. Users can still access MyCIMA to schedule or start an Exam but other MyCIMA services will not be available. Users will not be able access Study Planner, CGMA Store, CGMA.org, and Competency and Learning. In the meantime, we apologize for any inconvenience caused.

Joanna Bulawa ACMA, CGMA

Senior Manager Finance & Sales Operations, Dell Polska

Co skłoniło Panią do rozpoczęcia kwalifikacji CIMA?

Jestem absolwentką Politechniki Warszawskiej, wydziału Inżynierii Produkcji, czyli dziedziny nie związanej stricto z finansami. Jednak podczas studiów zorientowałam się, że finanse są dla mnie bardzo interesujące, dlatego poświęciłam im pracę magisterską. Również praktyki czy prace stałe podejmowane w trakcie studiów związane były z działami finansowymi. Dlatego w niedługim czasie po studiach ukończyłam kilka kursów i studia podyplomowe, które zwiększyły moją wiedze z zakresu rachunkowości finansowej.  Brakowało mi jednak wciąż pogłębionej wiedzy z rachunkowowści z zarządczej i tu wybór padł na CIME. Dlaczego? Po pierwsze zależalo mi na zdobyciu kwalifikacji o międzynarodowym zasięgu, po drugie zakres tematyczny najbardziej odpowiadał kierunkowi, w którym chciałam rozwijać swoją karierę, po trzecie CIMA nie tylko uczy teorii, ale głównie jej stosowania w praktyce, a po czwartej jest to kwalifikacja ceniona w obecnym miejscu pracy.

Jak dzięki kwalifikacji CIMA rozwija się Pani kariera zawodowa?

CIMA wiąże się ze zdobyciem gruntownej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania finansami, strategicznego myślenia, podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów biznesowych. Dzięki temu pomogła otworzyć mi drogę do pełnienia ciekawszych i bardziej odpowiedzialnych funkcji w firmie. Dodatkowo jest to certyfikat rozpoznawalny i potwierdzający umiejętności na całym świecie, co ma duże znaczenie we współpracy w firmach międzynarodowych.

Jak godziła Pani naukę z obowiązkami zawodowymi?

Muszę przyznać, że okres w którym studiowałam CIME, pracowałam i godziłam to wszystko z życiem prywatnym był dosyć obciążający. Ale wdrożyłam kilka zasad, które spowodowały, że wspominam ten okres przyjemnie. Jedną z nich było planowanie zadań i tygodnia pracy oraz czasu przeznaczanego na naukę. Pozwoliło mi to optymalnie zarządzić swoim czasem. Kolejną była hierarchizacja priorytetów i skupienie się na najważniejszych zadaniach i czynnościach. Kiedy miałam czas przeznaczony na naukę byłam offline – wyłączałam komputer, wyciszałam telefon i skupiałam się tylko na nauce. Dzięki temu ten czas spędzałam efektywnie. I co najważniejsze – nigdy nie zostawiam nic na ostatnią chwilę, dlatego naukę rozkładałam na cały semestr, a przed egzaminem tylko odświeżałam sobie wiedzę przyswojoną w trakcie semestru.

Czy może udzielić Pani porady przyszłym studentom rachunkowości zarządczej?

Studiowanie CIMA wymaga od studentów zaangażowania oraz sporo czasu przeznaczonego na naukę. Dlatego ważne jest jej planowanie i dyscyplina. Trzeba też pamiętać, że przygotowania do CIMY nieco różni się od nauki do egazminów na studiach, gdyż CIMA kładzie duży nacisk na aspekty praktyczne. Mnie osobiście bardzo pomogły i na pewno skróciły czas nauki szkolenia przygotowujące do egzaminów CIMA prowadzone przez PwC. Warto skorzystać z takich szkoleń stacjonarnych czy online jeżeli student będzie miał taką możliwość.  

CIMA daje nie tylko wiedzę, ale także możliwość poznania i nawiązania kontaktów z innymi studentami czy członkami. To świetna okazja do networkingu, wymiany doświadczeń, zadania pytań tym, którzy skończyli już proces nauki. Bardzo to polecam.  

Czy uważa Pani, że zdobywanie dodatkowych kwalifikacji oraz certyfikatów jest istotne w Pani zawodzie?

Oczywiście, że tak. Może nie wszystkie kwalifikacje muszą być potwierdzone certyfikatami, ale rozwijanie, zdobywanie wiedzy żeby lepiej i efektywniej wykonywać swoją pracę jest bardzo ważne. „Kto nie idzie do przodu ten się cofa”. Poszerzanie kompetencji i horyzontów powinno leżeć w interesie nas wszystkich. W dzisiejszym szybko zmieniąjącym się środowisku biznesowym pozyskiwanie nowych kwalifikacji to konieczność, działa również mobilizująco i pozwala zaadaptować się w tej nowej rzeczywistości. 

Automatyzacja pracy to według Pani szansa czy zagrożenie?

Zdecydowanie jest to szansa. Wykorzystanie nowych technologii pozwala nam wyeliminować błędy i uniknąć monotonnych czynności, a specjalistom pozwala skupić się na zadanich wymagających wyższych kwalifikacji i dostarczjących większą wartość dodaną. Poprzez automatyzacje procesów, czy też poprzez dostarczanie narzędzi ułatwiających codzienną pracę, takich jak: predefiniowane raporty czy samouczące się algorytmy jesteśmy w stanie poprawić jakość pracy i ją zdecydowanie usprawnić. Oczywiście w wyniku automatyzacji i digitalizacji zmienia się sposób organizacji pracy poszczególnych specjalistów, ale przy okazji powstaje też wiele nowych ciekawych stanowisk pracy. Obszar finansowy dziś, jak nigdy wcześniej, potrzebuje osób zainteresowanych nowymi technologiami, które potrafią poszukiwać ciekawych rozwiązań i wdrażać innowacyjne pomysły.

Komu mogłaby Pani polecić kwalifikację CIMA?

CIMA to kwalifikacja przygotowująca do pracy w szeroko rozumianej branży finansowej. Jest to więc idealna kwalifikacja dla specjalistów nie tylko pracujących w obszarze kontrolingu czy zarządzania finansami ale też np. usługach doradczych. Ta kwalifikacja jest na tyle wszechstronna, że może okazać się przydatna w wielu różnych sektorach gospodarki jak i gałęziach biznesu.