Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Jan Prystacki ACMA, CGMA

Manager Finance Operations, Alexander Mann Solutions Poland

Na jakie największe wyzwania w perspektywie najbliższych 5 lat trzeba być przygotowanym w Pana zawodzie?

Uważam, że głównym wyzwaniem stojącym przed całym obszarem finansów jest umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków mikro- i makroekonomicznych. Ponadto osoba pracująca w dziale finansowym zapewne będzie musiała sukcesywnie rozwijać swoje kompetencje techniczne, uzupełniać wiedzę biznesową, a także dbać o umiejętności związane z zarządzaniem ludźmi i doskonaleniem ich kompetencji. W moim odczuciu wraz z postępującą automatyzacją pracy to, co będzie definiować sukces danego przedsiębiorstwa, to kadra finansowa. W wielu przypadkach stanowi ona bowiem motor napędowy do przeprowadzenia kluczowych zmian operacyjnych, determinujących rozwój i zyskowność przedsiębiorstwa.

Automatyzacja pracy to według Pana szansa czy zagrożenie?

Myślę, że automatyzacja pracy zredefiniuje metody zarządzania przedsiębiorstwem w każdym jego aspekcie. Rozwój technologiczny pociągnie za sobą wzrost wydajności pracy, lepszej jej kontroli i pozwoli kadrze zarządzającej szybciej dostosowywać działalność operacyjną przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych. 

Automatyzacja z pewnością otworzy też przed członkami Instytutu CIMA nowe możliwości wykorzystania nabytej wiedzy i doświadczenia, co przyniesie wymierne korzyści w wymiarze holistycznym dla całej globalnej ekonomii.

Jaką ma Pan receptę na radzenie sobie z nadmiarem informacji, z którym mierzą się dzisiaj managerowie?

Według mnie kluczem do radzenia sobie z nadmiarem informacji jest ich odpowiednia selekcja. W mojej pracy nieustannie modeluję kanały przepływu tak, aby ostatecznie otrzymywać tę korespondencję, która jest kluczowa do zarządzania procesami. Przynosi to korzyści nie tylko mnie, ale również innym pracownikom. Ponieważ otrzymują trafne informacje, ich praca staje się bardziej efektywna, a w konsekwencji pozwala na zminimalizowanie czasu poświęconego na szukanie właściwego odbiorcy danej informacji.

Jaki wpływ na Pana przygotowanie do nowych wyzwań zawodowych ma znajomość zasad rachunkowości zarządczej?

Kwalifikacja CIMA daje wiedzę i umiejętności, by w łatwy, efektywny i, co ważne, intuicyjny sposób radzić sobie z każdym wyzwaniem zawodowym.

Znajomość zasad rachunkowości finansowej to wartość dodana praktycznie w każdym procesie przedsiębiorstwa. Osobiście nie zauważyłem takiego obszaru, w którym nie byłbym w stanie wykorzystać wiedzy nabytej podczas kwalifikacji.

Jaka wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów CIMA są według Pana najcenniejsze w pracy zawodowej?

Najcenniejszą umiejętnością zdobytą podczas kwalifikacji jest gotowość do podejmowania strategicznych decyzji, wychodzenia poza krótkoterminowy horyzont czasowy. Niezwykle istotna jest także umiejętność właściwej oceny ryzyka danej sytuacji, wybrania najlepszej strategii do zaadresowania tego ryzyka i wdrożenia rozwiązania. W wymiarze personalnym kwalifikacja CIMA rozwinęła we mnie kompetencje związane z efektywnym zarządzaniem akcjonariuszami i ich oczekiwaniami. Myślę, że jest to kluczowa umiejętność, którą powinien posiadać każdy manager finansowy w obecnym ładzie korporacyjnym.

Komu mógłby Pan polecić kwalifikację CIMA?

Kwalifikację CIMA polecam dosłownie każdemu profesjonaliście pracującemu w obszarze finansów. Zakres przedmiotowy, który definiowany jest również przez potrzeby samych przedsiębiorstw, pozwala na nabycie praktycznej wiedzy i narzędzi, które jesteśmy w stanie wykorzystać od pierwszego dnia naszej pracy. 

Kwalifikacja CIMA to nie tylko sama praktyczna wiedza, ale także networking, możliwość poznania wielu interesujących profesjonalistów w swoich dziedzinach i wymienienia się z nimi informacjami o najnowszych trendach w finansach, czy też sposobach radzenia sobie z wyzwaniami i szansami.

Przyszłość Pana zawodu to…?

Przyszłość członków Instytutu CIMA to ich jeszcze silniejsza rola jako partnera w dokonywaniu strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie.