Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Dawid Robak ACMA, CGMA

CFO Lafargeholcim Poland

Jak dzięki kwalifikacji CIMA rozwija się Pana kariera zawodowa?

Moja kariera zawodowa rozwijała się bardzo szybko wraz z kolejnymi zdawanymi egzaminami CIMA. Rozpocząłem studia CIMA jeszcze jako młody kontroler finansowy, a ukończyłem już jako początkujący CFO. Dzięki studiom CIMA zgromadziłem niezbędną wiedzę i umiejętności które pomogły mi przejść przez wiele trudnych problemów biznesowych i projektów. Dało mi do dużo pewności siebie i bez wątpienia zapewniło szybki rozwój mojej dotychczasowej kariery.

Czy może udzielić Pan porady przyszłym studentom rachunkowości zarządczej?

Zachęcam wszystkich do ciągłej nauki i ciągłego rozwijania się. Kto się nie rozwija ten stoi w miejscu. Umiejętności techniczne są bardzo ważne, ale wraz z rozwojem kariery jeszcze więcej uwagi trzeba poświęcić na rozwój kompetencji miękkich i cyfrowych. CIMA oferuje tutaj świetne programy w ramach CPD czy świetnego doboru artykułów biznesowych w ramach CGMA Advantage.  

Jak godził Pan naukę z obowiązkami zawodowymi?

To było dla mnie ogromne wyzwanie, ale i niezwykłe doświadczenie. Od samego początku trzeba było pogodzić bardzo intensywne obowiązki zawodowe z wyzwaniami życia codziennego. Włożyłem w ten proces bardzo dużo energii i wysiłku, ale to się opłaciło. Miałem też wsparcie od rodziny i przyjaciół. Z perspektywy czasu patrzę na to bardzo pozytywnie – nauczyłem się chociażby wstawać bardzo rano, lepiej i szybciej planować czy sprawniej ustalać priorytety dla zadań.  

Czy pracodawca wspierał Pana w ukończeniu CIMA?

Tak otrzymałem również duże wsparcie od mojego dzisiejszego pracodawcy, za co jestem bardzo wdzięczny. Miałem to szczęście, że moja poprzednia szefowa sama zabiegała o kwalifikację CIMA, wobec czego była wyrozumiała w wielu praktycznych aspektach tj. dodatkowy urlop na naukę czy elastyczny czas pracy. Otrzymałem również wsparcie natury finansowej.  

Co skłoniło Pana do rozpoczęcia kwalifikacji CIMA?

Poszukiwałem studiów z międzynarodową szanowaną certyfikacją, dzięki którym będę mógł poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów, marketingu i strategii i dalej się rozwijać. Z wieloma problemami spotykałem się w pracy i poszukiwałem kompetencji w tym zakresie. Dodatkowo zaintrygowało mnie, że egzaminy CIMA to w większości rozwiązywanie praktycznych studium przypadków – mniej jest podejścia teoretycznego. Muszę przyznać, że CIMA w pełni zaspokoiła moje potrzeby w tamtym okresie.  

Jaki element CIMA okazał się najbardziej przydatny w Pana pracy?

Poza szerokim zakresem wiedzy finansowej i strategicznej wyciągnąłem dla siebie kilka praktycznych elementów, które stosuję do dziś. Pierwszy z nich to z pewnością sposób podsumowywania analiz, szerokiego wieloaspektowego spojrzenia na studium przypadku oraz pisania memorandum zarządczych – zachowania struktury, przejrzystości i jasnych rekomendacji. Do dziś stosuję także model SFA do oceny strategicznych opcji i projektów inwestycyjnych.  

Który moment CIMA był dla Pana dotychczas najtrudniejszy?

Przez cały okres było kilka trudnych momentów, ale jeden pamiętam do dziś. Miało to miejsce na samym finiszu,  gdy 1 punktem nie zaliczyłem egzaminu końcowego w starym sylabusie – popełniłem duży błąd w zarządzaniu czasem, który wpłynął na końcowy wynik. Byłem na siebie strasznie zły. Oznaczało to, że do poprawki musiałem podejść już według nowych zasad. Wyciągnąłem wnioski, znalazłem w sobie dodatkową motywację i z sukcesem podszedłem do kolejnego podejścia.  

Na jakie największe wyzwania w perspektywie najbliższych 5 lat trzeba być przygotowanym w Pana zawodzie?

Żyjemy dziś w świecie VUCA – charakteryzuje się on dużą zmiennością i niepewnością. Jako CFO musze dbać o to, aby organizacja była odporna na turbulencje oraz przygotowana na nowe wyzwania rynkowe i zewnętrzne. Obecnie największym wyzwaniem w moim zawodzie się podstępująca transformacja cyfrowa – rewolucjonizuje ona dzisiejsze podejście do finansów – w szczególności automatyzuje procesy i dostarcza bardzo dużo danych, z których można skorzystać lub nie. Ta umiejętność zarządzania danymi i ich sprawnego wykorzystywania dla celów biznesowych może być dziś przewagą konkurencyjną w wielu branżach.