Search
Update 11 January 2021: Currently the My Payment History within MYCIMA is unavailable for all 2020 payment transactions, due to an ongoing finance system upgrade.  This information will be available from Monday 18th January.   Important - Pearson VUE test centres in the United Kingdom are now closed for CIMA exams during the current lockdown. Remote online exams will continue as normal. Find additional information here: https://www.cimaglobal.com/Studying/Student-Coronavirus-COVID-19-exam-FAQs/ Please note: if you have an exam booked with a training provider, please contact your training provider for information. 

Bartosz Gayer ACMA, CGMA

Regional Finance Manager Central and Eastern Europe, LR Health & Beauty Systems. Zaczynał od zadań typowo controllingowych, dziś odpowiada za finanse spółki na szczeblu regionalnym.

Zdobył bogate doświadczenie w międzynarodowych organizacjach. Pracował w wielu branżach, od FMCG, przez automotive do usług B2B i sprzedaży bezpośredniej. Finance business partner, pasjonat pracy z klientem wewnętrznym i managerskich aspektów controllingu.

Od czego zaczęła się Pana kariera zawodowa?

Najpierw podjąłem decyzję o specjalizacji w ramach szeroko pojętych finansów, co wiązało się z wyborem controllingu jako kierunku studiów podyplomowych i rozpoczęciem poszukiwania pierwszych doświadczeń zawodowych w tym zakresie.

Finanse wydawały mi się dziedziną tak rozbudowaną, iż uznałem, że warto pomyśleć o konkretnym kierunku rozwoju. Z perspektywy czasu, uważam to za dobrą decyzję, bo moje późniejsze doświadczenia zawodowe potwierdziły, że nie tylko czuję się w tym obszarze dobrze merytorycznie, ale że wpisuje się on w mój charakter i preferowany sposób pracy z ludźmi.

Jakie stanowiska Pan obejmował?

W swojej karierze pełniłem role controllera, finance managera i dyrektora finansowego, wspierając zarówno zarządy, jak i kadrę kierowniczą w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych, optymalizacji procesów i tworzeniu taktycznych oraz strategicznych planów finansowych.

Na jakim etapie kariery rozpoczął Pan kwalifikację CIMA?

Studia podyplomowe dały mi dobre przygotowanie do zawodu. Potem ogromny rozwój dała mi codzienna praca z partnerami biznesowymi. Kluczowe było to, że mogłem od nich uczyć się ich rozumienia biznesu i przekładać procesy biznesowe na finansowe i odwrotnie. I po kilku latach rozpocząłem proces zdobywania certyfikatu CIMA.

Co oznaczało dla Pana zdobycie dyplomu CIMA?

Zdobycie certyfikatu CIMA było dla mnie kamieniem milowym, który mocno ugruntował i poszerzył moją wiedzę oraz potwierdził moją wizję roli w finansach. Był to niewątpliwie najważniejszy element w mojej edukacji zawodowej.

Dlaczego ceni Pan kwalifikację CIMA?

CIMA łączy w sobie elementy rachunkowości finansowej, zarządczej i samego zarządzania. Dla menedżera finansowego lub controllera konieczne jest połączenie tych elementów w całość, bo nasza praca to rozwiązywanie codziennych problemów biznesowych, a tego nie da się robić przez pryzmat samych kont księgowych lub tabel w Excelu.

Jakie dodatkowe umiejętności okazały się przydatne w Pana zawodzie?

Pracowałem w organizacjach, które były mocno zorientowane na rozwój kompetencji menedżerskich i miałem możliwość dostępu do wielu szkoleń związanych z tzw. kompetencjami miękkimi. Pozwoliło mi to rozwijać swoje doświadczenie biznes partnera i lidera zespołu.

Czy ma Pan jakąś receptę na sukces w kierowaniu zespołem finansowym?

Jestem przekonany, iż kluczem do sukcesu managera finansowego jest dobre zrozumienie organizacji i jej procesów, a w konsekwencji bycie doradcą i business coachem. Dlatego obok budżetowania, raportowania i pracy z zespołem, rozwijam także swoich biznes partnerów w roli trenera – zarówno ucząc finansów, jak i narzędzi efektywności osobistej.

Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?

Uważam swój zawód za pełen wyzwań, głównie ze względu na dużą rolę relacji międzyludzkich. I jest to dla mnie jego najciekawsza strona. Wiele satysfakcji czerpię również z tej części mojego zawodu, która dotyczy uczenia innych i dzielenia się wiedzą.