Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Andrzej Gielata ADGBS

Jako pierwszy na świecie ukończył kwalifikację Advanced Diploma in Global Business Services

Dlaczego zdecydował się Pan na wybór programu Certified GBS Professionals?

W połowie 2016 roku, po ponad dekadzie zmagań zawodowych w rolach zarządczych z obszaru finansów korporacyjnych i nowoczesnych usług dla biznesu, podjąłem się projektu prywatnego „Tata na 100%” (przy okazji narodzin mojego trzeciego syna). Częścią tego planu była inwestycja w swój dalszy rozwój zawodowy i potrzeba skonfrontowania praktycznego doświadczenia (przygodę z SSC rozpocząłem w 2009 roku i była ona bardzo dynamiczna) i zdobytej wiedzy. Program CGBSP okazał się doskonałym zwieńczeniem tego etapu, a kwalifikacja Advanced Diploma in GBS ambitnym dla mnie celem, ponieważ bardzo szeroko – jeśli chodzi o kontekst biznesowy, a jednocześnie całościowo i głęboko – w merytoryce programu, obejmowała tematykę segmentu GBS/SSC. Marki CIMA i The Hackett Group dawały pewność, że będzie to także dobra inwestycja w rozwój dotychczas zdobytych umiejętności i wiedzy.

Jakie elementy tego programu okazały się dla Pana najbardziej przydatne?

Patrząc na kwalifikację Advanced Diploma in GBS retrospektywnie podkreśliłbym trzy zagadnienia, które przekonały mnie do podjęcia wyzwania. Po pierwsze, kompleksowe podejście do SDM tj. Service Delivery Model, jako podstawy. Po drugie, wartość i znaczenie metodyki Service Management jako swego rodzaju dodatkowego silnika, który umożliwia wznoszenie modelu GBS/SSC na krzywej dojrzałości. Po trzecie wreszcie, znaczenie i wpływ tematyki governance. Mówię tutaj o korzyściach dla biznesu (klientów) w długim horyzoncie czasowym. Szczególnie cenne, w obrębie tych trzech perspektyw, było skonfrontowanie się z najlepszymi praktykami biznesowymi i aktualnymi trendami, jakie panują w świecie GBS/SSC.

Czy CGBSP przyczynia się do rozwoju Pana kariery zawodowej? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Nie urywam, że liczę na to. Zawsze byłem zdania, że najlepszą receptą na rozwój zawodowej kariery (i najlepszym szkoleniem), jest znaleźć się w dynamicznie rozwijającej się firmie/grupie i nie bać się podejmować nowych wyzwań biznesowych. A wtedy – tu powtórzę za Vincentem van Goghiem: „Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to z odwagą, cierpliwością i energią dążyć do celu”. Jedną rzecz mogę potwierdzić z całą pewnością: przechodząc z obszaru finansów biznesowych w kierunku business services,wiele rzeczy mógłbym zrobić lepiej czy skuteczniej, dysponując taką wiedzą na starcie. I co do jednego nie mam wątpliwości: moje praktyczne doświadczenie poparte certyfikatem i wiedzą wyniesioną z kursu Advanced Diploma in GBS wniesie dużą wartość w realizację strategicznych celów organizacji, w której napiszę mój drugi rozdział kariery zawodowej.

Jak ocenia Pan poziom trudności programu nauczania kwalifikacji CGBSP?

Mogę wypowiedzieć się o kwalifikacji z trzeciego – najwyższego poziomu tj. Advanced Diploma in GBS, której podjąłem się również dlatego, że prezentowała się dla mnie bardzo ambitnie. Kiedy jednak uzyskałem dostęp do zawartości kursu, przekonałem się, że przygotowanie do niego może mnie kosztować więcej czasu i wysiłku, niż początkowo zakładałem. Zacząłem się zastanawiać, czy uda mi się osiągnąć mój dodatkowy tzw. motywujący cel, aby być pierwszą osobą na świecie z tytułem ADGBS. Sporą trudnością było również zrealizowanie planu nauki. Nie chodzi tylko o opanowanie materiału, ale również o odniesienie wiedzy do doświadczeń, a następnie wyciągnięcie wniosków. Ostatecznie udało się zrobić znacznie mniej niż zakładałem, choć ta zaległość z czasem została nadrobiona. Nie było to łatwe, ale cel został osiągnięty. Tak naprawdę prawdziwa satysfakcja nie płynie z faktu bycia pierwszym, ale z odwagi postawienia sobie ambitnego celu i umiejętności jego osiągnięcia. Bez względu na przeszkody, jakie pojawiają się po drodze.

Na jakie umiejętności CGBSP kładzie największy nacisk? 

Sadzę, że poziom ADGBS przede wszystkim kształtuje i rozwija umiejętność zarządzania organizacją GBS/SSC, która na każdym etapie funkcjonowania (począwszy od definiowania wizji i strategicznych celów) ewoluuje i wymaga stosowania właściwych, coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i metod. Przekazywana wiedza podnosi elastyczność pracowników, tak aby mogli skutecznie dostosowywać się do zachodzących zmian, tj. reagować na ich zwiastuny, a nie symptomy. Bardzo dużą uwagę skupia się również na przekazaniu wiedzy o najlepszych praktykach i tendencjach rozwojowych w kontekście trzech kluczowych elementów funkcjonowania GBS/SSC (wspomnianych wcześniej). Buduje się umiejętność ich zastosowania i pobudza do proaktywnego podejścia do biznesu. Mówiąc zwięźle, przedstawia receptę na to, jak zarządzać centrum usług dla biznesu, aby znaleźć się w elitarnym gronie „World-Class GBS”.

Jak ocenia Pan stan swojej wiedzy przed i po zakończeniu programu?

Użyję pewnej analogii. Otóż, gdyby odnieść to do aspektu żywieniowego, to różnica nie jest aż taka, jak stan żołądka przed i po dobrym obiedzie. To tak, jakby mieć możliwość uczestniczenia w przygotowaniu pełnego zestawu obiadowego ze wsparciem mistrza kuchni, który przekazuje pełną wiedzę o różnorodnych składnikach i tajnikach ich zastosowania, w celu maksymalizacji walorów smakowych, zależnie od konsumenta i jego potrzeb. Przedtem wiedziałem, jak przygotować dobre danie, sięgając do wybranych pozycji kulinarnych. Teraz wiedziałbym, jak przygotować to samo danie, ale składające się ze zdrowszych, bardziej wartościowych składników i różniące się serwisem.

Czy uważa Pan, że zdobywanie dodatkowych kwalifikacji oraz certyfikatów jest istotne w Pana zawodzie?

Tak, bez wątpienia. Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych niesie nie tylko korzyści osobiste (rozwija umiejętności i wiedzę, buduje uznanie w organizacji, otwiera nowe możliwości), ale przede wszystkim generuje wartość dla samej organizacji. Certyfikaty, które są pewną formą kropki na i, mają większe znaczenie podczas poszukiwania nowego wyzwania zawodowego, uwiarygadniając wartości prezentowanego doświadczenia kandydata – to one mogą decydować o szansie zaprezentowania się bezpośrednio przyszłemu pracodawcy. Jednak i w kontekście wewnątrzorganizacyjnym mają one swoją niepodważalną wartość, są potwierdzeniem skuteczności zainwestowanych w rozwój funduszy i rokują dobrze na przyszłość.

Jakiej porady mógłby Pan udzielić osobom, które zastanawiają się nad podjęciem kwalifikacji CGBSP?

Po pierwsze, odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: czy to kurs CGBSP jest najlepszą możliwą inwestycją naszego czasu w rozwój zawodowy. Jeśli tak, warto zainteresować tym pracodawcę (jeśli sam z taką inicjatywą nie wychodzi) i przekonać do korzyści, jakie mogą się z tym wiązać. Warto również mierzyć siły na zamiary, zwłaszcza jeśli chodzi o program Advanced Diploma in GBS. W tym względzie CIMA oferuje pomoce dydaktyczne, jednak czas, jaki poświęcimy na naukę, musimy wygospodarować sami. Podsumowując – jeśli już się zdecydujemy – konsekwentnie i z pewną dyscypliną realizujmy dość skondensowany plan studiowania materiałów. Dla chcącego nic trudnego.