Search

Historie sukcesu

Członków i studentów CIMA w Polsce

Poznaj naszych studentów i członków

I dołącz do naszej społeczności już dziś!

Zapisz się do CIMA

Chcesz się podzielić swoją historią?

Skontaktuj się z nami:

Andrzej Gielata, ADGBS

Andrzej Gielata, ADGBS
Jako pierwszy na świecie ukończył kwalifikację Advanced Diploma in Global Business Services

 

Dlaczego zdecydował się Pan na wybór programu Certified GBS Professionals?

W połowie 2016 roku, po ponad dekadzie zmagań zawodowych w rolach zarządczych z obszaru finansów korporacyjnych i nowoczesnych usług dla biznesu, podjąłem się projektu prywatnego „Tata na 100%” (przy okazji narodzin mojego trzeciego syna). Częścią tego planu była inwestycja w swój dalszy rozwój zawodowy i potrzeba skonfrontowania praktycznego doświadczenia (przygodę z SSC rozpocząłem w 2009 roku i była ona bardzo dynamiczna) i zdobytej wiedzy. Program CGBSP okazał się doskonałym zwieńczeniem tego etapu, a kwalifikacja Advanced Diploma in GBS ambitnym dla mnie celem, ponieważ bardzo szeroko – jeśli chodzi o kontekst biznesowy, a jednocześnie całościowo i głęboko – w merytoryce programu, obejmowała tematykę segmentu GBS/SSC. Marki CIMA i The Hackett Group dawały pewność, że będzie to także dobra inwestycja w rozwój dotychczas zdobytych umiejętności i wiedzy.

Jakie elementy tego programu okazały się dla Pana najbardziej przydatne?

Patrząc na kwalifikację Advanced Diploma in GBS retrospektywnie podkreśliłbym trzy zagadnienia, które przekonały mnie do podjęcia wyzwania. Po pierwsze, kompleksowe podejście do SDM tj. Service Delivery Model, jako podstawy. Po drugie, wartość i znaczenie metodyki Service Management jako swego rodzaju dodatkowego silnika, który umożliwia wznoszenie modelu GBS/SSC na krzywej dojrzałości. Po trzecie wreszcie, znaczenie i wpływ tematyki governance. Mówię tutaj o korzyściach dla biznesu (klientów) w długim horyzoncie czasowym. Szczególnie cenne, w obrębie tych trzech perspektyw, było skonfrontowanie się z najlepszymi praktykami biznesowymi i aktualnymi trendami, jakie panują w świecie GBS/SSC.

Czy CGBSP przyczynia się do rozwoju Pana kariery zawodowej? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Nie urywam, że liczę na to. Zawsze byłem zdania, że najlepszą receptą na rozwój zawodowej kariery (i najlepszym szkoleniem), jest znaleźć się w dynamicznie rozwijającej się firmie/grupie i nie bać się podejmować nowych wyzwań biznesowych.A wtedy – tu powtórzę za Vincentem van Goghiem: „Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to z odwagą, cierpliwością i energią dążyć do celu”. Jedną rzecz mogę potwierdzić z całą pewnością: przechodząc z obszaru finansów biznesowych w kierunku business services, wiele rzeczy mógłbym zrobić lepiej czy skuteczniej, dysponując taką wiedzą na starcie. I co do jednego nie mam wątpliwości: moje praktyczne doświadczenie poparte certyfikatem i wiedzą wyniesioną z kursu Advanced Diploma in GBS wniesie dużą wartość w realizację strategicznych celów organizacji, w której napiszę mój drugi rozdział kariery zawodowej.

Jak ocenia Pan poziom trudności programu nauczania kwalifikacji CGBSP?

Mogę wypowiedzieć się o kwalifikacji z trzeciego – najwyższego poziomu tj. Advanced Diploma in GBS, której podjąłem się również dlatego, że prezentowała się dla mnie bardzo ambitnie. Kiedy jednak uzyskałem dostęp do zawartości kursu, przekonałem się, że przygotowanie do niego może mnie kosztować więcej czasu i wysiłku, niż początkowo zakładałem. Zacząłem się zastanawiać, czy uda mi się osiągnąć mój dodatkowy tzw. motywujący cel, aby być pierwszą osobą na świecie z tytułem ADGBS. Sporą trudnością było również zrealizowanie planu nauki. Nie chodzi tylko o opanowanie materiału, ale również o odniesienie wiedzy do doświadczeń, a następnie wyciągnięcie wniosków. Ostatecznie udało się zrobić znacznie mniej niż zakładałem, choć ta zaległość z czasem została nadrobiona. Nie było to łatwe, ale cel został osiągnięty. Tak naprawdę prawdziwa satysfakcja nie płynie z faktu bycia pierwszym, ale z odwagi postawienia sobie ambitnego celu i umiejętności jego osiągnięcia. Bez względu na przeszkody, jakie pojawiają się po drodze.

Na jakie umiejętności CGBSP kładzie największy nacisk? 

Sadzę, że poziom ADGBS przede wszystkim kształtuje i rozwija umiejętność zarządzania organizacją GBS/SSC, która na każdym etapie funkcjonowania (począwszy od definiowania wizji i strategicznych celów) ewoluuje i wymaga stosowania właściwych, coraz bardziej zaawansowanych narzędzi i metod. Przekazywana wiedza podnosi elastyczność pracowników, tak aby mogli skutecznie dostosowywać się do zachodzących zmian, tj. reagować na ich zwiastuny, a nie symptomy. Bardzo dużą uwagę skupia się również na przekazaniu wiedzy o najlepszych praktykach i tendencjach rozwojowych w kontekście trzech kluczowych elementów funkcjonowania GBS/SSC (wspomnianych wcześniej). Buduje się umiejętność ich zastosowania i pobudza do proaktywnego podejścia do biznesu. Mówiąc zwięźle, przedstawia receptę na to, jak zarządzać centrum usług dla biznesu, aby znaleźć się w elitarnym gronie „World-Class GBS”.

Jak ocenia Pan stan swojej wiedzy przed i po zakończeniu programu?

Użyję pewnej analogii. Otóż, gdyby odnieść to do aspektu żywieniowego, to różnica nie jest aż taka, jak stan żołądka przed i po dobrym obiedzie. To tak, jakby mieć możliwość uczestniczenia w przygotowaniu pełnego zestawu obiadowego ze wsparciem mistrza kuchni, który przekazuje pełną wiedzę o różnorodnych składnikach i tajnikach ich zastosowania, w celu maksymalizacji walorów smakowych, zależnie od konsumenta i jego potrzeb. Przedtem wiedziałem, jak przygotować dobre danie, sięgając do wybranych pozycji kulinarnych. Teraz wiedziałbym, jak przygotować to samo danie, ale składające się ze zdrowszych, bardziej wartościowych składników i różniące się serwisem.

Czy uważa Pan, że zdobywanie dodatkowych kwalifikacji oraz certyfikatów jest istotne w Pana zawodzie?

Tak, bez wątpienia. Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych niesie nie tylko korzyści osobiste (rozwija umiejętności i wiedzę, buduje uznanie w organizacji, otwiera nowe możliwości), ale przede wszystkim generuje wartość dla samej organizacji. Certyfikaty, które są pewną formą kropki na i, mają większe znaczenie podczas poszukiwania nowego wyzwania zawodowego, uwiarygadniając wartości prezentowanego doświadczenia kandydata – to one mogą decydować o szansie zaprezentowania się bezpośrednio przyszłemu pracodawcy. Jednak i w kontekście wewnątrzorganizacyjnym mają one swoją niepodważalną wartość, są potwierdzeniem skuteczności zainwestowanych w rozwój funduszy i rokują dobrze na przyszłość.

Jakiej porady mógłby Pan udzielić osobom, które zastanawiają się nad podjęciem kwalifikacji CGBSP?

Po pierwsze, odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: czy to kurs CGBSP jest najlepszą możliwą inwestycją naszego czasu w rozwój zawodowy. Jeśli tak, warto zainteresować tym pracodawcę (jeśli sam z taką inicjatywą nie wychodzi) i przekonać do korzyści, jakie mogą się z tym wiązać. Warto również mierzyć siły na zamiary, zwłaszcza jeśli chodzi o program Advanced Diploma in GBS. W tym względzie CIMA oferuje pomoce dydaktyczne, jednak czas, jaki poświęcimy na naukę, musimy wygospodarować sami. Podsumowując – jeśli już się zdecydujemy – konsekwentnie i z pewną dyscypliną realizujmy dość skondensowany plan studiowania materiałów. Dla chcącego nic trudnego.

Natalia Faryna, ACMA, CGMA

Team Leader in Product Control, Credit Suisse

Co spowodowało, że zainteresowała się Pani kwalifikacją CIMA?

Powodów do rozpoczęcia studiów było kilka, dlatego skupię się na tych, które miały największy wpływ na moją decyzję. Po pierwsze chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również ambicja, aby w dalszym ciągu poszerzać wiedzę. Wiele kwalifikacji dostępnych na rynku skupia się wokół wąskich zagadnień z zakresu finansów. CIMA zwraca uwagę na takie aspekty jak: zarządzanie ryzykiem, budowanie strategii finansowej, rachunkowość zarządcza, analiza kosztów i budżetowanie oraz umiejętność podejmowania decyzji strategicznych dla organizacji. Odpowiada to na moje potrzeby, ponieważ preferuję patrzenie perspektywiczne i strategiczne podejście, które przyczynia się do budowania wartości organizacji. 

Na jakie umiejętności kładziony jest największy nacisk podczas egzaminów CIMA?

Egzaminy testowe wymagają bardzo dobrego opanowania materiału. Z kolei case study sprawdzają, czy potrafimy zastosować w praktyce zdobytą wiedzę. Na pozytywny wynik egzaminu wpływa umiejętność analitycznego myślenia, zrozumienie tematu i przełożenie konkretnego przypadku na rzeczywistą sytuację biznesową.

Jak ocenia Pani poziom trudności egzaminów CIMA?

CIMA wymaga gruntownego przygotowania i systematycznej nauki. Materiału nie da się nauczyć w noc przed egzaminem. Ta systematyczność potrzebna jest przede wszystkim dlatego, że każdy kolejny etap kwalifikacji bazuje na wiedzy z poprzednich egzaminów. W procesie nauki stajemy się ekspertami w danej tematyce. Początkowo poznajemy zagadnienie, bazując na poziomie operacyjnym organizacji, by w kolejnej części brać pod uwagę czynniki zewnętrzne.

Jak ocenia Pani stan swojej wiedzy przed kursem i po kursie CIMA?

Przed przystąpieniem do kursu CIMA posiadałam wiedzę ekonomiczno-księgową. Dzięki CIMA mogłam ją ustrukturyzować i poszerzyć m.in. o konsolidację sprawozdań czy analizę wskaźników. Dodatkowo dowiedziałam się, jak zarządzać zespołem czy wprowadzać zmiany w organizacji.

Jaką przewagę ma dyplom CIMA nad innymi certyfikatami z dziedziny finansów?

CIMA jest największą organizacją na świecie skupiającą ekspertów do spraw rachunkowości zarządczej. Według mnie oferuje najnowocześniejsze podejście do nauczania, a sylabus zapewnia bardzo dobre zrozumienie wszystkich aspektów biznesu. To jeden z powodów, dzięki któremu studenci CIMA mogą odnaleźć się w różnych działach organizacji. Z wszystkich dostępnych na rynku kwalifikacji certyfikat CIMA oferuje najbardziej kompleksowe i, co ważne, praktyczne podejście do tematyki. Łączy wiedzę z zakresu analizy finansowej, raportowania i podatków z zarządzaniem organizacją czy tworzeniem strategii i przywództwem. Co więcej, dzieli się na etapy: operacyjny, zarządzania i strategiczny, więc razem z  rozwojem zawodowym i przejmowaniem coraz większej odpowiedzialności w pracy również materiał dostosowuje się do naszych potrzeb i oczekiwań.

Który aspekt swojej pracy uważa Pani za najbardziej satysfakcjonujący?

Jest wiele aspektów, które cenię sobie w mojej pracy. Przede wszystkim to praca z ludźmi, możliwość zarządzania zespołem oraz rozwój talentów. Dodatkowo mogę sprawdzić swoje możliwości w wielokulturowej organizacji i we współpracy z ludźmi z różnych działów bankowości inwestycyjnej, poczynając od IT, poprzez Operations, Financial Accounting i na Trading Floor kończąc.

Jak dzięki studiom CIMA rozwija się Pani kariera zawodowa?

CIMA pomaga mi w podejmowaniu nowych i coraz bardziej kompleksowych zadań oraz ułatwia zarządzanie skomplikowanymi procesami. Moje obecne stanowisko wymaga znajomości wpływu otoczenia makroekonomicznego na transakcje bankowe czy znajomości produktów bankowości inwestycyjnej. Nie mogę oczywiście umniejszać mojej wiedzy z zakresu finansów i księgowości. Te zagadnienia pomagają mi poprawnie ujmować transakcje z punktu widzenia sprawozdawczości i raportowania finansowego. Ale dzięki CIMA mogę szerzej patrzeć na każdy proces.

Jakiej porady udzieliłaby Pani przyszłym studentom CIMA?

Przyszłym studentom CIMA poradziłabym dokładne przemyślenie swojej decyzji. Kwalifikacja wymaga wielu godzin nauki i systematyczności. Moja rada to: przygotowanie planu nauki i pilnowanie jego realizacji. A tuż przed egzaminem polecam skupienie się na praktyce i przeanalizowanie jak największej liczby zadań egzaminacyjnych. Mogę zapewnić, że czas poświęcony na CIMA na pewno nie będzie stracony. Kwalifikacja pomaga stać się nie tylko ekspertem z rachunkowości zarządczej, ale przede wszystkim równorzędnym partnerem biznesowym, gotowym do mierzenia się z różnymi zagadnieniami na poszczególnych szczeblach organizacji. Taka kwalifikacja warta jest każdego wysiłku.

Agnieszka Biała, ACMA, CGMA

Doradca restrukturyzacyjny, finansista. Doradza i zarządza projektami w obszarze finansów, IT oraz zakupów, specjalizuje sie w zarządzaniu w warunkach zagrożenia utraty płynności finansowej. Od lipca 2015 roku członek CIMA.

 

 

Jak postrzegają Pani pracę osoby, które nie maja styczności z rachunkowością zarządczą? Czy mają o Pani obowiązkach mylne pojęcie? 

Z tym bywa różnie, choć trzeba przyznać, że u coraz większej liczby osób, z którymi współpracuję, przekonanie, że finanse to tylko księgowość i podatki, zaczyna maleć. Coraz więcej pytań, a w ślad za tym dyskusji, zaczyna się toczyć wokół marż i zyskowności, przepływów pieniężnych. Coraz więcej ludzi interesuje mój dyplom CIMA, wzbudza też ich uznanie. Poniekąd mój autorytet rośnie.

W jaki sposób pracodawcy odnoszą sie do posiadanego certyfikatu

CIMA? Czy stanowi atrakcyjny punkt w CV?

Zdecydowanie tak. Już na etapie wstępnej selekcji, tj. czytania CV, stanowi klucz wyboru. Wiele lat temu, biorąc udział w rekrutacji na stanowisko dyrektora finansowego, w czasie spotkania z zarządem spółki, usłyszałam, że skoro jestem już na poziomie Advanced Diploma In Management Accounting, nie ma żadnych pytań odnośnie mojego warsztatu pracy. Było mi wtedy niezmiernie przyjemnie. To niezwykle istotne, że CIMA jest gwarancją wysokiej jakości warsztatu merytorycznego dla pracodawców i może dawać przewagę konkurencyjną.

Jak ocenia Pani poziom trudności egzaminów CIMA?

Egzaminy nie są łatwe z uwagi na technikę egzaminacyjną, która zakłada niedostateczny czas na ukończenie testu, jeśli nie ma sie umiejętności filtrowania informacji, dobrego planowania, czy też odporności na stres. Moim zdaniem na tym polega trudność. Choć z drugiej strony, jak się wiele razy w takich warunkach pisze egzamin, to później w codziennym życiu biznesowym jest znacznie łatwiej, bo właśnie tak ono wygląda. Nie ma się komfortu czasowego na podjęcie decyzji czy też wszystkich potrzebnych informacji. To kształci umiejętności niezbędne dla dobrego managera i – po raz kolejny – buduje przewagę konkurencyjną.

Co okazało sie dla Pani największym wyzwaniem w procesie zdobywania kwalifikacji CIMA?

Zrezygnowanie z czasu wolnego, czy też prywatnego na rzecz nauki i przygotowania do egzaminów. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego nie po to by podróżować, co pewnie każdy uwielbia, ale po to, by sie uczyć. To bardzo podnosi samodyscyplinę, a w konsekwencji po uzyskaniu członkostwa CIMA daje ogromną satysfakcję. Nadal ją odczuwam.

Jak ocenia Pani stan swojej wiedzy przed i po nauce z CIMA?

Zaczynając swoją naukę w CIMA posiadałam już wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym również na stanowiskach managerskich. Nie zyskałam poprzez CIMA znaczącej wiedzy merytorycznej, już nią dysponowałam. Nauczyłam się jednak, w jaki sposób cały biznes na świecie efektywnie komunikuje się poprzez liczby, jak należy porozumiewać się z osobami, które nie mają wiedzy finansowej oraz jakich narzędzi używać, by być zrozumianym. To nieoceniona wartość.

W jaki sposób CIMA wpłynęła na Pani sytuacje zawodowa?

Myślę, że w sposób znaczący. Należę do społeczności, której członkowie są pożądani w biznesie, zwłaszcza w spółkach giełdowych, w których zasady Corporate Governance, czy też funkcjonujące Komitety Audytu, są bardzo wymagające. Członkowie CIMA to też osobowości, jak sądze. W trudnych warunkach biznesowych czy też w procesach restrukturyzacyjnych są nieocenieni. Tak też jest w moim przypadku. Jestem członkiem zarządu spółki giełdowej BIOMED – LUBLIN SA, która jest w procesie restrukturyzacji. Mając licencję doradcy restrukturyzacyjnego, ale przede wszystkim certyfikację CIMA, stanowię swego rodzaju gwarancję dla wierzycieli spółki, co do rzetelności przekazywanych wyników finansowych. W konsekwencji powoduje to odzyskiwanie zaufania i reputacji, która została naruszona poprzez złożenie wniosku o restrukturyzację. To najwyższa wartość w biznesie. CIMA na wszystkich swoich poziomach kształcenia tę wartość oferuje. 

Agnieszka Leżak ACMA, CGMA

Członek CIMA od października 2014, zatrudniona jako Finance Service Manager w Ruukki Polska. Na co dzień zarządza 40-osobowym zespołem księgowych w Global Business Services we Wrocławiu.

Który aspekt swojej pracy uważa Pani za najbardziej satysfakcjonujący?

W pracy cenię sobie możliwość ciągłego rozwoju zawodowego, udział w międzynarodowych projektach oraz współtworzenie nowych rozwiązań dla klientów. Im wyżej postawioną mam poprzeczkę, tym bardziej jestem zaangażowana i zmotywowana.

Co spowodowało, że zainteresowała się Pani kwalifikacją CIMA?

Prestiż oraz renoma międzynarodowej kwalifikacji CIMA, a także możliwość skróconego trybu CIMA Gateway dla osób posiadających dyplom MBA

W jaki sposób członkostwo w CIMA pomogło Pani w karierze zawodowej?

Członkostwo w CIMA podniosło wartość mojej marki jako pracownika, wyróżniając mnie na rynku pracy na tle innych kandydatów. Nawiązałam też wiele cennych kontaktów zawodowych. Co więcej, z punktu widzenia pracodawcy tytuł CGMA daje gwarancję umiejętności zarządczych na najwyższym poziomie.

Jakie umiejętności uzyskała lub udoskonaliła Pani dzięki kwalifikacji CIMA?

Kwalifikacja CIMA umocniła moją zdolność globalnego spojrzenia na otoczenie biznesowe. Ponadto poznałam praktyczne narzędzia umożliwiające efektywniejsze wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia.

Czy przydają się one w Pani codziennej pracy?

Patrzę globalnie na każde zadanie, analizując je „end-to-end” oraz uwzględniając w procesie decyzyjnym wszystkie jego aspekty i czynniki. Interesuję się szerszym zakresem danego zagadnienia, nie patrzę na nie jedynie przez pryzmat swojego procesu, lecz przez pryzmat całej organizacji. Tego samego podejścia wymagam również od innych pracowników. Do każdego zadania przygotowuję alternatywne rozwiązanie na wypadek zmian.

Jaką przewagę posiada dyplom CIMA nad innymi certyfikatami z dziedziny finansów?

Jest dyplomem uznawanym i rozpoznawalnym w międzynarodowym środowisku, jak również synonimem wysokich kwalifikacji zarządczych. Otwiera drzwi do kariery w wielu dziedzinach biznesu. CIMA kładzie nacisk na analizę i wsparcie biznesu na wszystkich jego szczeblach, bardzo mocno omawia temat strategii. Spółka, w której pracuję, została przejęta przez duży międzynarodowy koncern. Naturalną konsekwencją połączenia było osiągnięcie synergii na poziomie struktury i kosztów. Przez ostatni rok wspólnie z grupą menedżerów opracowywałam nową strukturę i strategię dla nowej organizacji Global Business Services. Niezbędne w tym procesie okazały się wiedza i narzędzia, które poznałam dzięki kwalifikacji CIMA. Nowoprzyjęty model rusza od 2016 roku.

Agata Marczyńska, ACMA, CGMA

Studentka CIMA, która za pierwszym podejściem zdała wszystkie egzaminy OT z poziomu strategicznego. Na co dzień pracuje w Deutsche Banku.

Co zmienił w Pani podejściu do pracy kurs CIMA?

CIMA pomogła mi usystematyzować wiedzę zdobytą na studiach i w życiu zawodowym. Kurs uświadomił mi, jak ważna jest wiedza finansowa oraz szereg innych umiejętności zarządczych, aby efektywnie kierować organizacją. Z pewnością każdy, kto chciałby kiedyś zajmować stanowisko kierownicze, powinien posiadać know-how, który oferuje CIMA.

Jak przygotowywała się Pani do swojego ostatniego egzaminu? Czy wypracowała Pani jakiś specjalny system przyswajania wiedzy?

Do egzaminów przygotowywałam się samodzielnie, korzystając z książek wydawnictwa Kaplan. Po pierwsze trzeba dokładnie przerobić książkę, a potem rozwiązać niemałą liczbę zadań. Ważna jest też samodyscyplina. W moim przypadku skuteczny okazał się plan nauki przygotowywany przed każdym egzaminem, którego starałam się rygorystycznie trzymać.

Na jakie umiejętności jest kładziony największy nacisk podczas egzaminów CIMA?

Największą zaletą egzaminów CIMA jest ich ogromny zakres. Obejmują nie tylko dziedzinę finansów, ale również zarządzania przedsiębiorstwem i ludźmi, uczą myślenia strategicznego, kierowania zespołem itp. CIMA kładzie nacisk z jednej strony na praktyczną wiedzę finansową, ale również umiejętności „miękkie”, które przydają się na wyższych szczeblach kariery. Dodatkowo, podczas testów należy zaprezentować praktyczne zastosowanie zdobytej teorii.

Co okazało się największym wyzwaniem podczas pisania egzaminów?

Ograniczony czas. Zadania trzeba rozwiązywać naprawdę sprawnie, żeby zmieścić się w 90-ciu minutach. Moje wskazówki: 1. nie panikować, jeśli pierwsze kilka pytań sprawia trudność – zagadnienia ułożone są losowo, dlatego istnieje duża szansa, że po kilku trudniejszych podpunktach pojawią się łatwiejsze; 2. nie rozpraszać się i dokładnie czytać polecenia; 3. wyłuskać z całego gąszczu zdobytej wiedzy to, co najlepiej sprawdzi się w danym zagadnieniu – proponować konkretne rozwiązania dla danej sytuacji.

Czym wg Pani różnią się ścieżki kariery osób posiadających kwalifikację CIMA od osób bez certyfikatów?

Kwalifikacja CIMA nadaje szybsze tempo rozwojowi kariery. Pracodawcy rozpoznają tytuł ACMA CGMA, a w ofertach pracy certyfikaty pojawiają się coraz częściej, jako wymóg lub przynajmniej duży atut. Różnica po pierwsze leży w postrzeganiu pracownika przez pracodawcę - tytuł potwierdza szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także świadczy o ambicjach, poszukiwaniu nowych wyzwań i chęci zdobywania doświadczenia. Po drugie, kwalifikacja CIMA daje posiadaczowi pewność siebie, która pomaga w budowaniu kariery.

Jak dzięki kursom CIMA rozwija się Pani kariera zawodowa?

Dzięki CIMA poszerzyłam moje umiejętności techniczne, takie jak budowa sprawozdań finansowych, rachunkowość zarządcza, corporate finance, itd., które przydają mi się w codziennej pracy. Zdobyłam również ogromną wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi, kierowania czy motywowania, które z pewnością przydadzą mi się w przyszłości.

Piotr Kosok, Poziom Operacyjny

Podczas sesji egzaminacyjnej w listopadzie 2014 roku zyskał trzeci najlepszy wynik na świecie z modułu F1. Na co dzień pracuje w dziale controllingu w gliwickiej fabryce General Motors Manufacturing Poland.

Kiedy zdecydował sie Pan na podjęcie studiów CIMA?

O certyfikacie CIMA dowiedziałem się sie półtora roku temu, gdy miałem już kilkuletnie, doświadczenie w pracy w sektorze finansów. Studia podjąłem głównie po to, aby zaspokoić swoje ambicje; chciałem tez czuć się bezpiecznie na rynku pracy. Szkolenie okazało sie również ciekawym sposobem na poszerzenie świadomości w zakresie tematów biznesowych.

Jak dzięki CIMA rozwija sie Pana kariera zawodowa?

Sądzę, że dzięki CIMA zdobyłem u swojego pracodawcy dodatkowe zaufanie i uznanie. Zauważyłem, ze otrzymuje coraz bardziej ciekawe, ambitne i wymagające zadania. Co więcej, niedługo po rozpoczęciu studiów zostałem awansowany na stanowisko koordynatora.

Jaki element programu nauczania CIMA okazał sie najbardziej przydatny w Pana pracy?

Jak dotąd szczególnie przydatny okazał sie filar Efektywności (Performance). Szkolenie pozwoliło mi pogłębić kwalifikacje z zakresu budżetowania i analizy odchyleń, a zdobyta wiedze mogłem właściwie od razu wykorzystać w praktyce w dziale controllingu w General Motors, gdzie obecnie pracuje.

Czy pracodawca wspiera Pana w ukończeniu kursu CIMA?

Tak, pracodawca dofinansowuje moje szkolenie CIMA i dopinguje mnie w procesie zdobywania kwalifikacji.

W jaki sposób udało sie Panu osiągnąć wybitne wyniki na egzaminach CIMA?

Studia od samego początku traktowałem poważnie. Przygotowałem sobie własny, spokojny plan nauki, który konsekwentnie realizowałem. Jak się później okazało, wytrwałość przyniosła wymierne wyniki, a dzięki różnorodnym materiałom dydaktycznym dostarczonym przez CIMA i BPP nauka okazała sie interesująca, a nawet przyjemna.

Jakimi słowami opisałby Pan sylabus CIMA?

Elastyczny, ciekawy i nowoczesny.

Jak prezentowałaby sie wizja Pana przyszłości bez certyfikatu CIMA?

Myślę, ze bez rozpoczęcia kwalifikacji CIMA rozwój mojej kariery miałby znacznie wolniejsze tempo. Podejrzewam, ze jeszcze przez długi czas nie mógłbym liczyć na ciekawe, odpowiedzialne i ambitne zadania w pracy. Obawiam się, że bez CIMA moja przyszłość  zawodowa byłaby mniej perspektywiczna i nudna.

Bernard Sidor, Dip Ma

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który brał udział we wspólnym programie SGH & CIMA na poziomie DMA oraz ADMA. Na co dzień pracuje jako Account Manager w obszarze aplikacji biznesowych Dynamics ERP/CRM w firmie Microsoft.

Co skłoniło Pana do podjęcia specjalności SGH & CIMA?

Po pierwsze studiowałem na kierunku finanse i rachunkowość, na którym miałem możliwość obszernego zapoznania się z tematyką rachunkowości zarządczej i jej wpływu na działalność operacyjną przedsiębiorstw. To stało się obszarem moich zainteresowań, dlatego rozpocząłem poszukiwania możliwości zgłębienia wiedzy. CIMA okazała się świetnym wyborem, ponieważ zapewnia profesjonalną wiedzę oraz kładzie nacisk na praktykę. Drugim powodem jest niewątpliwie rozpoznawalność certyfikatu na całym świecie. Jest to szczególnie przydatne, jeżeli ktoś zastanawia się nad podjęciem pracy poza Polską lub w międzynarodowej organizacji.

Na jakiej zasadzie funkcjonuje połączenie programu studiów z CIMA?

Zakres części przedmiotów realizowanych w ramach kierunku studiów był mocno zbliżony do sylabusa CIMA z poziomów operacyjnego i zarządzania. Pozytywne zaliczenie zajęć umożliwiało otrzymanie zwolnień z egzaminów zewnętrznych.

Jaką wiedzę teoretyczną należy posiadać, by móc przystąpić do specjalności SGH & CIMA?

Zakres wiedzy teoretycznej jest uzależniony od poziomu, na którym realizowana jest certyfikacja. W przypadku CIMA CBA, realizowanego na poziomie licencjackim, podczas kursu student opanowuje podstawowe kompetencje w obszarze finansów i zarządzania. Każdy kolejny poziom (DMA, a potem ADMA) jest rozszerzeniem wcześniej zdobytej i potwierdzonej egzaminami teorii. Jednak chciałbym podkreślić, że na każdym szczeblu kładzie się bardzo duży nacisk na jej wykorzystanie w praktyce.

Który moment był dla Pana dotychczas najtrudniejszy?

Muszę przyznać, że oceniam sylabus, jako wymagający. Każdy egzamin oraz wcześniejsze przygotowania stanowiły wyzwania i obligowały do solidnego zaangażowania. Myślę, że między innymi, dlatego CIMA ma tak dobrą opinię wśród pracodawców na całym świecie.

Czy uważa Pan, że zdobywanie dodatkowych kwalifikacji oraz certyfikatów jest istotne w Pana zawodzie?

Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie dodatkowych kwalifikacji i będących ich nieodłącznym elementem certyfikatów jest bardzo istotne. Po pierwsze z perspektywy pracodawcy, który ma pewność, że przyszły pracownik posiada udokumentowane, obszerne i przede wszystkim praktyczne umiejętności. Po drugie z perspektywy kandydata, który zna swoje kompetencje i wartość dodaną, jaką może wnieść w działalność organizacji.

W jaki sposób pracodawcy odnoszą się do posiadanego certyfikatu CIMA? Czy uważa Pan, że stanowi atrakcyjny punkt w CV?

To jak pracodawcy odnoszą się do posiadanego przeze mnie certyfikatu CIMA jest uzależnione od kraju, organizacji i osób, z którymi mam kontakt. Za granicą rozpoznawalność certyfikatu jest bardzo duża. W Polsce zdarzało się, że byłem proszony o krótkie wyjaśnienie, jednak z reguły były to osoby niemające bezpośredniego kontaktu z finansami. CIMA to bardzo mocny punkt w CV, ponieważ już w tym momencie na wielu stanowiskach jest wręcz niezbędna w procesie rekrutacji. Według mnie, osoby, które posiadają tę kwalifikację nie są tylko i wyłącznie dedykowane do działów powiązanych z finansami – CIMA jest świetnym uzupełnieniem pracy np. w dziale sprzedaży czy marketingu.

Jakimi słowami opisałby Pan CIMA?

CIMA to droga przepełniona ciekawymi wyzwaniami. Ich realizacja zakończona sukcesem w postaci certyfikatu daje ogromną satysfakcję i przede wszystkim wiele możliwości rozwoju. Kwalifikacja bardzo pomogła mi w dotychczasowej działalności zawodowej, dlatego bez wahania postanowiłem kontynuować jej realizację. 

Paweł Dyguda ACMA, CGMA Operations Manager Infosys BPO Poland

What do you enjoy most about your role?

Currently I am running a team of 40+ auditors, many of them coming from Big Four auditing departments. It is both challenging and rewarding to have a possibility to work with so many smart people, so eager to self-develop and get the job well done. Infosys gave me opportunity to progress in roles, but also to take part in several big time assignments (e.g. as a Business Controller at a major Healthcare company in the Netherlands, or developing consolidation framework for a Group in Switzerland). Currently I take pride in growing further what already is the largest internal audit department in central Poland.

What has been the biggest challenge and what support have you received?

Obviously being involved in various tough roles at work and studying CIMA at the same time is extremely challenging. However I was lucky enough to be working for a department where it has always been understood that in order to grow, we need ambitious but also well-trained people. So I have received a lot of support from my direct supervisors, enabling me to mix work with CIMA, plus Infosys being a CIMA Training & Development Quality Partner, I have been provided substantial support for my studies.

What advice would you give people thinking of studying for CIMA?

Initially I self studied as my job role involved a lot of. Only at the time of completing Strategic level I had a chance to take part in BPP courses in Warsaw. It does take a lot of strong will to work and study in the afterhours... After work you want just to sit down and take it easy. But CIMA for me was just interesting to study. You have to want to do it. Perseverance in continuing CIMA when working fulltime is in itself also something that develops your inner will to challenge yourself and try to achieve your goals, with an afterglow of useful knowledge”.

What attracted you to choose CIMA?

Accounting is a language of business. CIMA not only helps to speak that language but also enables you to interpret it, putting it into a broad business context to help drive decision making. It really helps with seeing the bigger picture, but also gives broad knowledge and skills, which makes students versatile and able to pursue careers in many different departments and roles.

What career opportunities has the CIMA qualification given you?

 CIMA syllabus is broad and comprises core management accounting knowledge with elements of financial accounting and reporting, marketing, human resources management, all put into perspective of general management concepts and strategic look at the company. Hence I have taken from CIMA both for my previous role as financial analyst or auditor, but also now managing a large department of internal auditors and liaising with customers. Moreover, in future I want to make a move to a business role – CIMA will be of help here, providing me with understanding and tools I will be able to apply for such transition.

Wojciech Wieroński ACMA, CGMA CFO Tesco, Czech Republic

Wojciech was previously Director of Planning and Financial Strategy for Tesco in Poland but for the past two years has been CFO of Tesco in the Czech Republic. He has enjoyed a varied career that has taken him to many different countries including UK, China, India, Thailand and Hong Kong among others. Having graduated from Krakow University of Economics in 1999, Wojciech embarked on a fast-paced career and became a CIMA member in 2008.

Why did you decide to take CIMA?

 I began my CIMA studies in 2005 and even then CIMA was highly regarded within Tesco, it was very easy to see the relevance of the qualification to the type of roles I was aiming for in the short-term but also my long-term career ambitions. The global recognition of CIMA was also a big factor in my decision. It was CIMA’s focus on strategy and broad business thinking rather than just accounting that attracted me.

You qualified as a CIMA member 5 years ago, how do you continue to develop yourself?

Tesco are very good at supporting skills development and some very high quality and practical tools are made available, but essentially individuals decide what is relevant and appropriate for their circumstances and roles. To help prepare me for senior roles I took advantage of the Leadership Framework provided by Tesco. I now lead a team of 200 people which requires a different set of skills.

 What advice would you offer to those considering the CIMA qualification?

I would advise four things: If possible try to progress early in your career while you are still in learning mode. Delaying until later in your career can present challenges. Manage your time well. Studying CIMA is difficult and takes a lot of time, you will need to organise yourself to find a healthy work-life-study balance. Share and learn from your colleagues. This enriches your learning experiences and will help you to understand concepts and tools in the context of your own organisation. Apply what you learn. Passing exams is very important but you will find your studies much more rewarding if you look for opportunities to apply what you learn in your day job.

What does the future hold?

I have lots planned in my current role to keep me busy for the foreseeable future. Looking longer-term maybe after this role I will manage one of Tesco’s business units globally as I thrive on developing and implementing business strategies.

Jakub Karbowiak FCMA, CGMA Managing Director Tatuum

Jakub is currently the managing director of Tatuum, a fashion retailer with around 100 shops and operations in Poland, Russia, Czech Republic and Hungary. His previous roles include finance director at Chiesi Poland, part of Chiesi Pharmaceuticals, and CFO at CzerwonaTorebka, a retail chain and housing projects development group. He has also previously worked for the Big Four consulting companies. He has been on the board of directors for three companies.

Do people have any misconceptions about your role and accountancy in general?

People do not always realise the value and benefits that accountancy and management accountants can bring to an organisation in terms of decision making. However, once they have seen the benefits for themselves, it is difficult for them to carry on without its support.

How has CIMA membership helped you professionally?

Becoming a CIMA fellow and being entitled to use the FCMA,CGMA designation gave me the confidence that is crucial for decision making and working in senior positions. I have also been able to network with other members and share my experiences, which is great for personal development and finding solutions to business issues.

Why did you choose CIMA as your financial qualification?

When I researched the CIMA syllabus I had no doubts that it was the best possible qualification for finance professionals. It focuses on the business itself and prepares its members to provide more value to organisations than just simple reporting and accounting. CIMA develops professionals who are willing and capable to take the business into their own hands and influence other parts of the organisation.

Do you actively encourage your staff to study CIMA?

Studying CIMA can be demanding, but it is worth it. I always encouraged my staff to study CIMA and support them while they are preparing for exams by giving them tips about the best ways to revise.

Do you see CPD as being of value in keeping your qualification relevant to the constantly changing business environment?

CPD helps members stay up-to-date with the latest business thought leadership. CIMA on demand provides a range of easy-access tools, covering a variety of topics, that provide solutions for issues that we face in our work – either short or long-term. What advice would you give to anyone thinking of studying CIMA? The advice is simple – go for it!

Marek Młotek-Kucharczyk FCMA, CGMA Chief Financial Officer Inter-Team

Marek has been the chief financial officer at Inter-Team, a spare parts distributor, for almost three years. He has overall responsibility for accountancy, treasury, financial controlling and budgeting.


What are the most rewarding aspects of your job?

As the chief financial officer, my role places me at the very centre of all the strategic decision-making processes. It is not just about recording data but understanding it and determining where the profit is made or where the money is lost.

What skills have you gained or developed through studying CIMA?

I chose to study CIMA because the syllabus is suited to finance managers seeking a strategic role in any company. The qualification substantially improved my financial and management accounting skills, and it gave me a solid understanding of skills that I use every day, such as risk management, decision making, and how to provide strategic advice.

How has CIMA membership helped you professionally?

CIMA membership is constantly helping me professionally. The continuous professional development events allow me to expand my knowledge, and the CIMA member community provides opportunities for networking, sharing experiences, and establishing business contacts.

Do people have any misconceptions about your role and accountancy in general?

Accountancy is often understood as a purely back-office activity focused mainly on data recording. In fact, management accountants provide key information absolutely necessary for any decision maker within the company. No modern business can survive without constant access to information regarding past and anticipated performance – all these have their roots in accountancy.

What attracted you to management accounting?

Management accounting helps you to understand what drives the business and what is likely to achieve success in the future. In other words, a management accountant holds the key to a successful strategy. I have always been interested in this and in translating the meaning of the numbers to the rest of the business.

Do you encourage your staff to study CIMA?

Yes, I actively support my team members to study CIMA. I am convinced that this qualification will improve the quality of our team’s work and will add value to our business.

Marcin Muliński, Dip MA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który brał udział we wspólnym programie UEK & CIMA na poziomie CBA. Dzięki certyfikatowi otrzymał propozycję współpracy nad projektami w polskim oddziale Fiat Chrysler Automobiles Services

Co skłoniło Pana do podjęcia specjalności UEK & CIMA?

 Pracodawcy kładą ogromny nacisk na umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy. CIMA odpowiada na powyższe wymagania, łącząc świat akademicki z realnymi wyzwaniami środowiska biznesowego. Aby zapewnić sobie dobry start w zawodzie, postanowiłem rozpocząć przygotowania do kwalifikacji CIMA, będąc jeszcze na studiach.

Jak Pan sądzi, czym różnią się ścieżki kariery osób posiadających kwalifikację CIMA od osób bez certyfikatów?

CIMA oferuje swoim studentom pierwsze doświadczenia zawodowe, daje również obszerny know-how o działaniu przedsiębiorstw. Dzieje się tak, gdyż wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej znajduje zastosowanie w tak zróżnicowanych obszarach jak marketing, sprzedaż, finanse czy zasoby ludzkie. Uważam, że dzięki certyfikatowi ścieżka kariery staje się ciekawsza i daje większą satysfakcję z pozyskiwania nowych kompetencji.

W jaki sposób certyfikat CIMA pomógł Panu w znalezieniu pracy?

Rozpoznawalność certyfikatu wzrasta w Polsce z roku na rok. Liczne spotkania z pracodawcami pozwoliły mi stwierdzić, że obecność kwalifikacji w CV, a zwłaszcza jej wyższych stopni, jest bardzo pozytywnie odbierana. CIMA pomogła mi zbudować wizerunek osoby zdecydowanej na rozwój w obszarze finansów. Co więcej, certyfikat coraz częściej jest wymogiem podczas rekrutacji na stanowiska menedżerskie.

Jak godził Pan naukę z obowiązkami zawodowymi?

Egzaminy CIMA nie należą do łatwych, jednak nauka do nich daje dużo satysfakcji. Możliwość stosowania zdobytej wiedzy w praktyce tak naprawdę ułatwia funkcjonowanie w firmie. Ponadto, dzięki wprowadzeniu egzaminów w formie elektronicznej, istnieje możliwość elastycznego rozplanowania pracy nad materiałem. Wbrew pozorom pogodzenie obowiązków zawodowych z nauką przychodzi wyjątkowo łatwo. Przykładowo, obecnie kończąc studia i pracując na pełen etat, znajduję czas by przygotowywać się do dwóch kolejnych egzaminów. I nie dzieje się to kosztem mojego życia prywatnego.

Czy napotkał Pan już wyzwania w swojej branży, które potrafił Pan rozwiązać dzięki kwalifikacji CIMA?

Tak. Dzięki kwalifikacji zmieniłem sposób patrzenia na wyzwania w świecie finansów. Umiejętność szerokiego spojrzenia na temat, uwzględniająca kwestie etyczne i ekologiczne, pozwoliła mi na zidentyfikowanie oszczędności w wysokości 25% kosztów funkcjonowania floty samochodowej w firmie z sektora FMCG – to ponad 200 tys. złotych rocznie. Co istotne, oszczędności te były możliwe do osiągnięcia przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu pracy i ograniczeniu negatywnego wpływu floty na środowisko.

Czy może udzielić Pan porady przyszłym studentom rachunkowości zarządczej?

Od początku trzeba być świadomym celu kwalifikacji. Pozwala ona umiejętnie i z rozmysłem podejmować ważne decyzje oraz wspierać innych w tym procesie. Dzięki doświadczeniom zdobywanym w obszarze kwalifikacji CIMA i podczas organizowanego przez Instytut konkursu Global Business Challenge zrozumiałem, że nie wystarczy umiejętnie zbierać i analizować dane. Esencją rachunkowości zarządczej jest selekcja najistotniejszych informacji pod kątem konkretnego problemu. Po jego identyfikacji należy znaleźć rozwiązanie, a następnie – poprzez wykazanie inicjatywy – doprowadzić do wdrożenia usprawnień. Studenci CIMA powinni umieć bronić swoich rozwiązań, ale jednocześnie wykazywać się pokorą w przypadku niedociągnięć.

Piotr Malinowski ACMA, CGMA Financial Controller Deutsche Bank Polska

Is CIMA a valuable addition to your CV?

Yes it is, especially if you are thinking about an international career. In English-speaking countries a professional qualification is a must when applying for senior positions. In Poland, obtaining or studying for the CIMA qualification demonstrates that someone has ambitions to progress to management. However, if it does not go hand-in-hand with practical work experience, it is not as useful. I would recommend that someone starts studying CIMA with 3-4 years of work experience; this is also a great help in understanding the syllabus.

Why do you think CIMA is a qualification valued by employers?

If you have obtained or are working towards an international qualification, this is a clear sign to employers that they are dealing with an ambitious individual who is keen to develop and is capable of multi-tasking. CIMA is the ultimate proof that someone is able to think outside the box, is ready to go beyond the limits of their working environment and has the skill to see the organisation's processes from a global perspective. Finally, CIMA makes it significantly easier for employees to relocate internationally within the organisation.

 Do you use the theory obtained from CIMA in practice?

 Absolutely. The CIMA syllabus covers many areas so it is impossible not to use at least some of the things that I have learned!

What university education do you need to start studying CIMA?

You can study CIMA whatever your university background. What matters is the career path you choose; if you want to explore business process management and understand the link between actions and their influence on the financial performance of a business – CIMA is the right choice.

How did you prepare for your exams?

The exams are all different and require different approaches. Because I graduated in Banking and Finance from Warsaw School of Economics, I was exempt from the Certificate level. For some papers I took courses to prepare for the exams (including Strategic level); for others, for example the T4 Case Study exam, I prepared by myself. I passed every exam on my first attempt, sitting three exams during each diet. The key to studying is to identify your weaknesses and focus on them.

Did your employer support you in obtaining your qualification?

I started CIMA independently, without any support from my employer. Later, when I changed my job, my employer funded my courses and allowed me time off work to study.

Alicja Dworowska ACMA, CGMA Senior Financial Analyst Hewlett-Packard

Alicja’s career has taken her all over the world: from Denmark, through Italy, to Poland! She began as a management trainee on the global finance graduate programme at Novo Nordisk, and now works as a senior financial analyst at Hewlett-Packard in Wroclaw, where she is responsible for revenue recognition, financial planning and analysis, P&L forecasting, management reporting, and margin improvement.

What are the most rewarding aspects of your job?

The part of my job which gives me the most joy is acting as a business and finance advisor on a daily basis. The fact that I can effectively communicate with non-finance professionals who rely on my knowledge makes me feel like a trusted business advisor and gives me a sense of professional fulfilment and satisfaction.

How have you helped add value to your company?

Last year I led the process of creating a 400M$ budget for one of HP’s businesses in EMEA by preparing a complex financial model which embedded new business initiatives, final headcount plan and desired efficiencies into corporate financial guidelines. I also managed the worldwide finance training day for 8,500 HP employees, which involved both face-to-face and online training sessions around the world.

Why did you choose CIMA as your financial qualification instead of another?

CIMA was an obvious but well thought-out choice for me. For years CIMA has been a very prestigious qualification in the world of corporate finance. Unlike any other finance qualification, CIMA’s syllabus includes management accounting as well as topics such as IT, HR, marketing and project management. The blend of all these skills develops a mindset that is highly desired by international companies which operate in a constantly changing environment and therefore need finance professionals who can easily function in turbulent times.

How do you see CPD as being of value to you in keeping your qualification relevant to the constantly changing business environment?

Evolving business expectations, coupled with the constant need for both simplicity and innovation, force management accountants to maintain their professional competence and further develop their knowledge. CIMA‘s professional development events cover selected hot topics which allow members to remain current after qualifying.

Aleksander Solski ACMA, CGMA Customer Finance Director Unilever

Aleksander has worked at Unilever since 1997. His roles have been diverse, having worked in the finance department, both in the marketing and sales units, as well as the factory and company’s head office in London. Currently he is responsible for analytical support for the decision making processes in the sales department. He graduated with a degree in Management Accounting at the French Ecole Superieure de Commerce de Clermon University ,and in Finance and Banking at the Academy of Economics in Krakow (now University of Economics).

Why did you choose CIMA qualification?

In the late 90s, when I started working at Unilever, our CFO was British. This was when I heard about CIMA for the first time. Obtaining the CIMA qualification was recommended, if not required, from each employee within the department of management accounting. At that time, many foreign companies were led by experts, employees seconded to Poland from Western Europe or America. Not knowing the value of diplomas at various Polish universities, they were looking for ways to ensure that all employees achieved high level qualifications of an equal standard. In the area of finance, as an international organisation, CIMA fully meets these expectations. Today, despite the continuous improvement of the quality of higher education in our country, the employer's requirements have not changed. We want to ensure that all employees have the required qualifications, and make sure that everyone will be able to combine academic knowledge with business practice. That’s why at Unilever we encourage all young employees working in the finance department to obtain the CIMA qualification.

How did your employer support you in preparing for the exams?

 Since the start of its activities in Poland 20 years ago, Unilever actively supports the training of its employees. CIMA is one of the key educational programs in my company, especially in the finance department. About two thirds of managers in the finance department are CIMA qualified or are in the final stages of their CIMA studies. As part of the educational programs, Unilever offers their employees not only financial support in the form of funding courses and exams, but also grants leave for exams or study time. This is especially important for young people who are at the beginning of their career.

Do you use the knowledge and skills gained whilst studying CIMA?

Of course! I make good use of management accounting skills and techniques on a daily basis. I use them to calculate the profitability of products, promotional activity. and customer relations.

Karolina Dziamska-Prokopowicz ACMA, CGMA Director Bank Zachodni WBK

Why did you choose to study the CIMA qualification?

When I first started at Bank Zachodni WBK, my manager inspired me to take this step: he told me what CIMA was, why I should have it and how it could help me in my personal growth. Compared to other professional qualifications, CIMA is distinguished as it is not only restricted to financial specialisations. Quite the contrary. It forces you to see beyond this and look at financial management as a whole. In addition, the topics covered in the syllabus were similar to those studied in my degree: Capital Investments and Financial Strategies of Enterprises at University of Economics in Poznań. I started CIMA in 2005 and I qualified as a member at the beginning of 2010.

How did you study and prepare for your CIMA exams?

I prepared for my CIMA exams by attending preparation courses offered by an accredited CIMA training centre in Warsaw, as well as studying on my own, which I believe is essential. The preparatory courses provide you with excellent support and motivate you to do further work at home. The self-study helps to structure your acquired knowledge and provides you with the opportunity to assess the areas of the exam that are particularly important.

Which areas of the CIMA syllabus have been most useful to you?

I work in management accounting so I was interested in topics connected with planning, forecasting, financial analysis, management , and building long-term strategy. In my daily work, I use all areas covered by the CIMA syllabus. Even the most disliked subject of integrated management proved very helpful in trade talks and business meetings!

Why would you recommend studying CIMA?

CIMA is an ideal qualification for those who work in management accounting. Not only does it allow you to expand your understanding of this area, but also to structure the knowledge you may have acquired at university. Additionally it shows you how theory can be applied in practice at work. It is so versatile that you can use it regardless of industry which you work in. Particularly interesting for me was the final exam, TOP CIMA [now T4 Part B], which involves analysing a case study relating to a particular business situation that is not necessarily linked with your current professional experience. As part of this exercise I had to analyse a company operating in the renewable energy sector. To accomplish this task, I got acquainted with the industry specifics. I had to learn the basics of how it operates, so that I could then refer to the given problem.

Marcin Piotrowski ACMA, CGMA CFO Wimm-Bill-Dann Foods PepsiCo

Marcin began his career as a financial analyst at Kraft Foods in Poland. During his time there he was promoted several times, working in roles such as plant controller and project manager. He has since moved to PepsiCo and worked across Poland, the Baltics, and Russia. He is now CFO of PepsiCo’s subsidiary, Wimm-Bill-Dann Foods, one of Europe's biggest dairy products companies.

What are the most rewarding aspects of your job?

One rewarding aspect is the people I work with and seeing their professional growth, but that is a benefit for any manager. The beauty of being a management accountant specifically is the satisfaction that comes from seeing your advice lead to the success and growth of your company.

What has been the highlight of your career?

Managing a large IT project that involved the standardisation of business processes and conversion of ERP systems to one standard platform in six markets simultaneously - all within one year! I was completely out of my comfort zone but I soon realised that I could coordinate everything and achieve the required result, which felt great.

Do people have any misconceptions about your role and accountancy in general?

Yes. In Russia where I currently work, people believe that a CFO is simply a cost controller rather than a business partner and someone who drives business decisions.

How has CIMA membership helped you professionally?

Apart from my people skills, CIMA membership is the single biggest asset that I have to enable me to progress in my career. I am now convinced that there is no problem I will face at work that I could not tackle.

 How do you see CPD as being of value to you in keeping your qualification relevant to the constantly changing business environment?

Continuing professional development (CPD) gives us that little edge which is needed in the world of management accounting where, if you stand still you effectively go backwards as everyone else moves ahead.

Why did you choose CIMA as your financial qualification instead of another?

My decision was between CIMA and ACCA. I wrote off ACCA because it seemed to be too focused on audit and I wanted to work more in mainstream business. This is why I chose CIMA.

Wojciech Trochymiak Category Finance Manager Unilever Polska

Wojciech is currently the category finance manager for Unilever’s tea and savoury business in Poland. His role involves working closely with colleagues from various departments, including marketing and sales. Wojciech graduated from Warsaw School of Economics with a Masters in Economics, which ensured he was very well positioned for a career in the finance team of a multi-national business.

What is the best thing about your job?

It’s a cliché but honestly no two days are the same; the pace of our business means that you can never stand still. There are always challenging decisions to be made and my role and skills mean that I can help Unilever to make the right decisions, so I feel very lucky.

What has been your most valued experience?

I spent some time working in Riga, which taught me a lot as it was a very independent role - I was almost operating as a mini finance director. I sometimes had to make judgements and decisions without all of the information and analysis that I might have liked. This took courage and a real ability to understand and partner with others across the business. CIMA helped me with this as it gave me a broader perspective than just technical accounting and was the perfect foundation for such a role.

Why did you choose CIMA as your finance qualification?

I chose CIMA for number of reasons. Firstly, CIMA’s global recognition was very attractive to me as I wanted a professional qualification that was respected as widely as possible. The next reason was the relevance; I looked at the syllabi of various qualifications and realised that CIMA was the best fit for what I wanted to achieve in my career. I also liked the fact that CIMA is increasing its global profile and that it is highly regarded within Unilever.

 What advice would you give to others considering studying CIMA?

Plan your studies and time over the short, medium and long-term. It is also crucial to be disciplined. It is really important to understand your own learning preferences at the early stages of your study. It takes a lot of commitment and hours of study. The way you learn and study is quite different from academic qualifications. The focus is very much on showing how you would apply what you are learning in the real world of business.

 What does the future hold for you?

I have a lot to focus on right now but I would like to think that once I am qualified I could take my skills and knowledge and apply them in some other countries. Unilever have opportunities all over the world and I hope to be able to move into different roles and countries with them.

Maciej Balon Business Analyst, UBS

Maciej works as a Business Analyst at UBS Poland Service Centre. Prior to this, he was a Financial Analyst at MixElectronics, one of the largest Polish home appliance and electronics retailers. Maciej is currently studying at management level. He recently gained a score of 84 for P1, and 87 for F1. Prior to studying CIMA, he gained a BA in Economics, and an MSc in Management, as well as studying controlling and mathematics at postgraduate level.

What skills have you gained or developed through studying CIMA?

I have gained extensive knowledge in both finance and non-finance areas, the main areas being problem solving, analytical skills, decision making, managerial and leadership capabilities. Above and beyond this, CIMA has given me the ability to look outside the box in certain situations.

 Are there any challenges you have faced in your sector that CIMA has helped you with?

The banking industry is changing rapidly nowadays, with new products emerging and an increased focus on ethics and corporate governance. CIMA has helped me think openly and get a holistic understanding of modern business banking issues whilst maintaining integrity and professional competence.

 How have you have helped add value to your company over the years?

 I led a business excellence project to optimise reporting processes, enhancing and automating several US equities revenue reports. It was certified Lean Six Sigma Green Belt for cost saving estimated at 28,800 USD.

How did you find studying for the CIMA exams?

Studying CIMA is very challenging but also extremely compelling and rewarding, especially when you pass an exam with an outstanding result and feel that you were able to learn such a large amount.

Why did you choose CIMA as your financial qualification instead of another?

I chose CIMA over other professional qualifications due to the business management content. It gives you the insight into how businesses operate and compete. I strongly believe that combining this knowledge with finance and accounting skills can leverage my professional experience and push my career forward to more senior levels.

Patryk Siwior In-House Bank Coordinator Mars

Patryk has worked at Mars as the in-house bank coordinator since 2010. Prior to this, he worked as a management trainee at British American Tobacco, and an audit assistant at KPMG. Patryk heard about CIMA whilst at university, studying his two Master’s degrees in finance and accounting, and foreign trade.


What skills have you gained or developed through studying CIMA?

I have improved my previously learned management accounting skills by applying them in a more structured way as part of various CIMA business case studies. I have also improved my analysis skills, my ability to apply theoretical knowledge in practice, and my skills in evaluating, and making decisions or recommendations.

Please list a few ways you have helped add value to your company over the years.

 • Efficiency improvement: I contributed to a reduction of one day spent on period end process. I also improved the quality of data reporting and forecasting by applying cost accounting models learned from CIMA.

• Cost saving: I carried out a complex project to change part of the IT infrastructure. The new supplier provides better and cheaper services.

• Improved governance: I used the CIMA guidelines and skills to design a model Procure-To-Pay process and then embed it in two end markets. As a result, proper governance in the end market was established.

• Avoided further decline of market share: I was responsible for the financial appraisal of a brand migration project for one of most popular brands in the end market that lead to avoiding further market share decline.

Why does your employer prefer you to study CIMA?

Management accounting combines accounting, finance and management with the leading edge techniques needed to drive successful businesses. My current role is pivotal and requires me to work across the organisation, not just in finance. Therefore, in addition to strong accounting fundamentals, the role also requires strategic business and management skills (such as project management, risk management, planning and relationship management) and CIMA teaches these.

Do you think your family and friends will benefit from you having a CIMA qualification?

I believe that CIMA accelerates your career and has a material impact on your salary. Therefore, my family can enjoy it. I also perceive it as prestigious recognition of my skills and believe that my friends and family will be proud.

Anna Stępień Finance Project Manager Qualia Development (PKO BP Group)

Anna has worked in a variety of finance roles for different companies, including chief accountant, and finance and administration director, as well as owning her own financial consulting services business. Anna currently works as the finance project manager at a real estate company. Already an FCCA, Anna decided to start studying CIMA because she needed something more focused on managerial accounting and strategic aspects of the business, and she believes that there is no better alternative on the market than CIMA.

What are the most rewarding aspects of your job?

I really enjoy communicating, learning from people, teaching and developing them. That is why I really appreciate the emphasis that CIMA places on the human aspect of management.

What skills have you gained or developed through studying CIMA?

My background is financial accounting and auditing and in this area I have always felt unquestionably strong. I needed to develop my managerial accounting skills and use my knowledge in a broader, strategic way. CIMA was the perfect solution for this. I am now much better prepared to support other functional areas of a company as a true business partner.

Please list a few ways you have helped add value to your company over the years.

• At CVO Group, I managed the team responsible for the implementation of an ERP system for 18 entities in six countries. We accomplished this within two years. The results were faster and better quality management and other stakeholder information, lower risk and better internal control.

• At CVO Group, I was responsible for restructuring and consolidating the back office functions. We achieved cost savings, a better service level, lower risk and better control, shorter reporting times and better quality of management information.

• At Pentor, I co-designed and co-implemented a new motivation system for the client service department. It contributed to the improvement of the company results: YoY sales increase 21%, operating profit 56%.

How do you think getting your CIMA qualification will make you feel?

As a CIMA qualified finance professional I will feel better prepared to take on any challenge today’s business world places in front of me. Business is very unpredictable these days and it requires managers who are able to think outside the box and invent new solutions to unique problems. CIMA is a very well designed programme that provides an opportunity to obtain that combination of skills and knowledge.

Magdalena Ciechomska - Barczak, Financial and Accounting Director, Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Magdalena is currently studying at the Strategic level of CIMA and has worked as a Financial and Accounting Department Director since July 2003. Her responsibilities are diverse and include: financial policy, strategic planning, financial and operational risk evaluation, accounting, measurement of profitability of clients, budgeting, costs reduction, and administration of company’s assets.

How do you think getting your CIMA qualification will make you feel?

Obtaining the CIMA qualification is an independent recognition of my knowledge. It will give me more confidence when making difficult business decisions. The syllabus covers a wide range of topics, which makes me feel more comfortable in discussions with colleagues from different departments and other companies.

What skills have you gained or developed through studying CIMA?

Thanks to CIMA I better understand the complexity of business and interdependence of different enterprise management areas. This knowledge has allowed me to give better advice about financial matters.

Please list a few ways you have helped add value to your company over the years.

My greatest achievements have been to do with cost savings:

• I have been able to optimise the production forces by better asset utilisation.

• New product price calculations have also allowed my company to be more competitive in foreign markets and increase the sales volume.

Why does your employer prefer you to study CIMA?

My employer and I agree that there are no certainties nowadays and we have to be prepared to run our business in rapidly changing environment. We all need to face the requirements of this turbulent environment, which is why my company supports employees in efforts to widen their knowledge and gain new experience. When I decided to study CIMA, I got immediate approval from my employer because CIMA offers the widest range of knowledge that can be easily utilised and implemented in our company. Possessing an employee with a globally recognised and respected title is another advantage.

Why did you choose CIMA as your financial qualification instead of another?

When deciding which qualification to study, I also considered ACCA. After examining the syllabi of both bodies, I decided that CIMA was more relevant to the requirements of my role and my future career path.

Natasza Iskrzak, Financial Controller, LOT Aircraft Maintenance Services

Natasza started her career in a non-financial role but soon moved into finance and she has now been financial controller at LOT Aircraft Maintenance Services for ten months. Natasza received the highest mark for the T4 Case Study paper in Poland across the November 2011 and May 2012 exam diets.

What initially attracted you to management accountancy?

After my first job at a not-for-profit organisation, I realised that my passion for making things more efficient and enjoyable, coupled with my strengths in analysis and finding solutions, could be best utilised in management accountancy. This area of work has also provided me with a stable financial situation. What are the most rewarding aspects of your job? I am pleased whenever I see that my work has positively impacted the business. I also enjoy the diversity of my role; sometimes it is more analytical and sometimes it is more organisational.

What skills have you gained or developed through studying CIMA?

 It is safe to say that I got my last two jobs because of the skills gained or developed through studying CIMA, such as the basics of financial and management accounting and how to write reports. The real life examples and case studies used by CIMA also raised my general business awareness and I am now more confident in my abilities and decisions.

How has CIMA membership helped you professionally?

CIMA membership enabled me to participate in the Accounting for International Development programme. As part of this project, I volunteered with a charity in Malawi for five weeks providing training to the finance staff. This rewarding experience taught me some important lessons about cultural differences that will certainly be useful when working in multicultural environments.

Why did you choose CIMA as your financial qualification instead of another?

When I realised that I needed to improve my finance skills, I considered a number of professional qualifications as well as postgraduate degrees. I did some research on CIMA’s website and attended presentations about CIMA and other professional accountancy bodies. I chose CIMA because I knew it would ensure that I became an expert in management accounting, but also give me a strong foundation to develop in other areas.